Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


František Zelenka, Architektonické řešení muzejní instalace v Klausové synagoze
1943
získáno od autora; návrh vypracoval v rámci svého zaměstnání na Židovské obci v Praze
mimo sbírky (součást dokumentačního materiálu k expozicím a výstavám ŽMP)

Na začátku srpna 1942 vydalo oddělení pro záležitosti venkova pražské židovské obce oběžník, v němž nařídilo židovským obcím na území Protektorátu Čechy a Morava, aby do Prahy odeslaly movité vybavení synagog, knihy a archiválie, a to za účelem vybudování židovského ústředního muzea.

„Muzeum“ bylo krycím názvem pro plán pražské obce bezpečně uschovat movitý majetek židovských obcí pro dobu po válce. Nadřízený nacistický úřad, Ústředna pro židovské vystěhovalectví, s návrhem obce souhlasil, i když jeho pohnutky byly vedeny světonázorovou výchovou jeho zástupců a zájmem o majetkové hodnoty.

V rámci židovského ústředního muzea vybudovali jeho pracovníci také několik instalací v pražských synagogách. Expozice v Klausové synagoze představila židovské svátky a životní cyklus. Její architektonické a grafické řešení navrhl architekt a scénograf František Zelenka, jehož 110. výročí narození a 70. výročí úmrtí si letos připomínáme.

Prostor modlitebny rozdělil do kójí věnovaných jednotlivým tématům. Tvůrci obsahu instalace se však úmyslně vyhnuli znázornění svátku Purim, který připomíná příběh královny Ester a zlého Hamana, jenž chtěl Židy vyhladit. Stejně tak vynechali svátek Šavuot, který oslavuje darování Tóry na Sinaji a vyvolení Židů ke službě Hospodinovi. Byl to jeden z řady jejich aktivních pokusů pozitivně ovlivnit válečný osud českých Židů, projev skrytého hrdinství.

Předměty shromážděné v muzejních sbírkách se pro židovskou komunitu staly doopravdy muzeem až po skončení války, kdy vyšel najevo rozsah tragédie, jež židovské obyvatelstvo Čech a Moravy postihla, a tedy i ceny, kterou za vznik muzea zaplatilo. Muzeum se proměnilo v kulturní a duchovní paměť českých Židů a stalo se nedílnou součástí jejich identity.

bez čísla
kresba tuší na pauzáku
1385 x 1005 mm
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze