Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Synagogální opona s motivem lva troubícího na šofarHedvábí, dracoun, výšivka
2340 x 1530 mm
Třešť, 1828
Provenience: akvizice ŽMP 1942-1945; svozové místo Třešť
Inv. č. ŽMP 001.830


Letos slavíme Roš ha-šana (hebrejsky, „hlava roku“), židovský Nový rok, 17. září. Tento svátek je v textu Tóry označován také jako Zichron tru'a („upamatování troubením“) nebo Jom tru'a („Den troubení“). Letos slavíme Roš ha-šana (hebrejsky, „hlava roku“), židovský Nový rok, 17. září. Tento svátek je v textu Tóry označován také jako Zichron tru'a („upamatování troubením“) nebo Jom tru'a („Den troubení“). Oba tyto názvy svátku odkazují ke zvyku troubit na šofar, náboženský předmět vyluzující temný až kvílivý zvuk, který je zhotoven z rohu rituálně způsobilého (košer) zvířete – ovce, kozy, antilopy či gazely, s výjimkou krávy (tento talmudický zákaz je odvozován od modloslužebného klanění se zlatému teleti). Nový rok Židé slaví 1. den měsíce tišri, avšak na šofar se troubívá již od předcházející měsíc elulu, kdy zvuk tohoto nástroje končí ranní bohoslužbu. Na Nový rok by pak měl zvuk šofaru zaznít nejméně stokrát, troubí se obvykle různé kombinace třech různých typů zvuků. Troubení na šofar, které podle Tóry prvně zaznělo, když Hospodin promlouval k Mojžíšovi na hoře Sinaj, zní také při závěru svátku Jom Kipur (Den smíření), který letos připadá na 26. září.

Překlad hebrejského textu: „S doprovodem trub a polnic hlaholte před Hospodinem Králem!“ (Ž 98:6). „Buď rychlý jako jelen a statečný jako lev, když plníš vůli svého otce na nebesích.“ (Pirkej Avot V. 23; překlad B. Nosek).


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze