Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – Říjen 2009


Karel Zeman, Jaroslav Tvrdoň, Příležitostná poštovní známka – Rabi Jehuda Löw
barevný ofset, rozměr obrazové části známky: 40 x 23 mm
Poštovní tiskárna cenin, a. s., Praha, 2009
Židovské muzeum v Praze


V souvislosti s výročím úmrtí významného židovského učence, filosofa a pedagoga, rabína Jehudy Levy ben Becalela, řečeného MaHaRaL (akronym vytvořený z hebrejského titulu Morenu Ha-Rav Leva = náš učitel rabi Leva), od něhož uplynulo letos 7. září rovných 400 let, vydala Česká pošta speciální emisi známek v nominální hodnotě 21 Kč. Život, dílo a odkaz významné postavy židovských dějin, která jako jediná přešla též do české národní literatury a dějin, připomíná právě probíhající výstava Cesta života. Rabi Löw (kol. 1525-1609), jíž lze do 8. listopadu tohoto roku navštívit v Císařské konírně Pražského hradu. K výstavě byl vydán obsáhlý katalog, který lze získat ve vybraných knihkupectvích či objednáním přes internetový obchod ŽMP.
Na známce tištěné barevným ofsetem je stylizovaný Maharalův portrét doplněný jeho jménem, akronymem složeným z hebrejských iniciál a letopočty 1609–2009 reprezentujícími rok Maharalova úmrtí a jeho čtyřstého výročí (podle hebrejského kalendáře Maharal zemřel 18. dne měsíce elulu roku 5369, což v kalendáři gregoriánském odpovídá roku 1609). V pozadí vystupuje vstupní portál hlavní lodi Staronové synagogy s charakteristickým tympanonem zdobeným reliéfem keře vinné révy. Čtyři spirálovitě stočené větve jsou považovány za symbol čtyř řek v biblickém ráji. V tmavém poli vstupu je umístěn po staletí užívaný znak Pražské židovské obce – šesticípá Davidova hvězda s tzv. židovským kloboukem ve svém středu.
Autorem výtvarných návrhů emise je akademický malíř a grafik Karel Zemna, autorem rozkresby známky a rytiny FDC je grafik a rytec Jaroslav Tvrdoň.
Známku o rozměrech obrazové části 23 x 40 mm na výšku vytiskla Poštovní tiskárna cenin Praha, a.s. barevným ofsetem v upravených tiskových listech s 5 známkami a 4 kupony. Na kupónu o rozměru shodném se známkou je zobrazen pohár doplněný textem POHÁR NA KIDUŠ RABIHO LÖWA, jedna z mála památek, která je alespoň dle tradice s Maharalem spojována. V pozadí září kulaté okno z východní části Staronové synagogy. Kupón je rovněž vytištěn barevným ofsetem. Ke známce byla též vydána obálka prvního dne s vyobrazením golema, jehož stvoření Maharalovi připisuje bezpočet romantických legend. 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze