Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – Říjen 2010


Max Švabinský (1873–1962): Portrét vrchního pražského a zemského rabína Gustava Sichera (1880–1960), 1935 Litografie na papíře Pannekoek Holland, otisk: 152 x 108 mm (arch: 396 x 186 mm) signováno PD pod otiskem tužkou: M. Švabinský; značení včetně datace rovněž v pravém horním rohu otisku (na kameni): M. Švabinský / 1935 Provenience: akvizice ŽMP z roku 1996 ŽMP 176.951

Na letošní rok připadají v souvislosti s významnou osobností vrchního pražského a zemského rabína Gustava Sichera hned dvě kulatá výročí: posledního dne měsíce srpna jsme si připomněli 130 let od jeho narození, 6. října uplyne 50 let od Sicherovy smrti. Gustav Sicher se narodil v Klatovech 31. srpna 1880. Na Karlově univerzitě vystudoval filosofii a současně se věnoval rabínským studiím. Jeho prvním rabínským postem byla obec v Náchodě, ale jako duchovní působil především v Praze. Po první světové válce se stal rabínem na Královských Vinohradech, za první republiky největší židovské obce u nás. Následně, počátkem 30. let, se pak stal vrchním pražským rabínem. Po nacistické okupaci se Gustavu Sicherovi podařilo emigrovat. Odešel do tehdejší britské Palestiny, kde v Jeruzalémě založil modlitebnu pro Židy z českých zemí. Do vlasti se vrátil v roce 1947. Jako hlava pražského a zemského rabinátu se pokoušel probudit k životu náboženský život společenství velmi postiženého nacistickým vražděním. Celkem 153 židovských obcí neobnovilo po válce svou činnost, navázat na předválečnou tradici se jich v Čechách a na Moravě pokoušelo pouhých 51. Gustav Sicher se za této situace stal významným organizátorem židovského náboženského života. K udržení a posílení tradice však významně přispěl i jako překladatel. Již v letech 1932–1939 přeložil spolu s rabínem Isidorem Hirschem do češtiny první čtyři z biblických Pěti knih Mojžíšových. Překlad poslední páté knihy pak vyšel v roce 1950. Posmrtně, v roce 1975, byl také publikován výbor z jeho prací a úvah nazvaný „Volte život“. Rabín Sicher zemřel v Praze před 50 lety – 6. října 1960. Jeho nástupcem se stal další legendární pražský rabín, Richard Feder.


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze