Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE
Válec se záznamovým pásem do klavírního automatu, i. č. 179.622
Papír, dřevo, Lipsko 1922, firma Hupfeld
Délka 310 mm, průměr 68 mm

Jedním z nedávných přírůstků do sbírek muzea je záznamový pás do klavírního automatu se záznamem skladby „Kol Nidrei, op. 47“, jejímž autorem je německý skladatel Max Bruch. Z dnešního hlediska jde o zajímavou kuriozitu, která však byla používána ještě dlouhou dobu po vzniku modernějších způsobů reprodukce hudebního záznamu. Na válci je navinut dlouhý papírový pás s řadami otvorů v přesně definovaných vzdálenostech, které při průchodu čtecím mechanismem nástroje určují pořadí a intenzitu dopadu kladívek na struny.

Max Bruch (1838-1920), dirigent a skladatel, tvořil ve stylu německého hudebního romantismu. Byl autorem více než dvou set skladeb, z nichž „Kol Nidrei, op. 47“ patří mezi jeho nejznámější a dodnes často interpretovaná díla. Bruch sám byl protestant a neměl ani žádné židovské kořeny. S židovskou hudební tradicí jej seznámil tehdejší hlavní berlínský kantor Abraham Liechtenstein, který udržoval přátelské vztahy s řadou skladatelů. V této skladbě je jako jeden z hlavních motivů použita melodie zpívané modlitby Kol Nidre („Všechny sliby“), recitované na počátku svátku Jom Kipur. Podle vlastního vyjádření však skladatel nechápal zpracovávané téma jako součást náboženského rituálu, ale jako jednu z mnoha lidových písní, jejichž melodie je třeba obnovovat a upravovat, aby vyhověly dobovým požadavkům.
 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze