Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCEEzechiel Landau, Noda bi-Jehuda (Je známo v Judsku)
• Praha 1773
• získán do sbírky v roce 2001 převodem mezi odděleními ŽMP
• sbírka rukopisů a geníz na papíře
• faksimile je vystavena v expozici v Maiselově synagoze

Na tento měsíc připadá třísté výročí narození jedné z největších rabínských autorit 18. století, rabiho Ezechiela Landaua (1713–1793); na svět přišel 18. chešvanu 5474 – 7. listopadu 1713 v haličském Opatově. Po studiích u otce Jehudy a na rabínské akademii v Brodech byl 1744 zvolen vrchním rabínem ve volyňské Jampoli. Díky mimořádným znalostem jakož i vůdcovským a diplomatickým schopnostem byl roku 1754 povolán na místo pražského vrchního rabína, které zastával až do své smrti roku 1793. Landau se zasloužil o zlepšení vztahů mezi státem a českou židovskou komunitou. Jeho politika loajality v době sedmileté války 1756-1763 odvrátila hrozbu vypovězení. Zrušení správní a soudní autonomie Židů v rámci josefinských reforem však zabránit nedokázal. Ve vnitřní politice usiloval o smírné řešení konfliktu mezi Jakobem Emdenem a Jonatanem Eybeschuetzem a o potlačení šabatiánské a frankistické hereze. Landau se stavěl odmítavě nejen k chasidismu a kabale, ale i k radikální formě židovského osvícenství, vědecké aktivity umírněných osvícenců ale schvaloval. Z pragmatických důvodů podporoval některé kroky státu vedoucí k modernizaci židovského života. Podporoval zřizování tzv. normálních škol vyučujících vedle náboženských i světské předměty. Sám vedl známou ješivu, která vychovala několik generací rabínů. Ezechiel Landau vydal přes 850 odpovědi (responsí) na aktuální otázky z oblasti náboženského práva. Jeho responsa vyšla pod názvem Noda bi-Jehuda (první díl v r. 1776, druhý r. 1810). Tato sbírka je předmětem studia ortodoxních ješiv. Landau psal rovněž talmudické komentáře, kázání a příležitostné modlitby. Podobu rabína zachycuje mědiryt M. Klaubera z r. 1756. K uctění památky svého otce Ezechiel věnoval Staronové synagoze honosnou korunu.

1)
Markus Klaber, Portrét vrchního pražského rabína Ezechiela Landaua
Mědiryt na papíře, Praha, 1756


2)
Koruna na Tóru věnovaná Ezechielem Landauem Staronové synagoze
Stříbro, tepáno, cizelováno a zlaceno, Halič?, pol.18. stol, dedikační tabulka, Praha, 1783


3)
Náhrobek Ezechiela Landaua
Židovský hřbitov ve Fibichově ulici v Praze 3


Inv. č. ŽMP 178.298, Ms 330
Rukopis na papíru, inkoust, opis pro sazbu s doplňky a opravami autora
otevřená kniha, 400 x 470 mm

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze