Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Štít na Tóru

Vyobrazený štít je nejstarším štítem na Tóru ze sbírek muzea, který lze zcela přesně datovat a autorsky určit. Již sám tento fakt by předmět zařadil na čelní místa ve sbírce, štít však navíc vyniká zcela výjimečnou ikonografií.

Štít byl vyroben roku 1708 v dílně pražského stříbrníka Jana Koglera (kolem 1670–1720) a jeho technické zpracování potvrzuje zařazení mistra mezi přední výrobce své doby. Téma výzdoby je zcela ojedinělé a zcela nepochybně bylo výsledkem přímé objednávky, tělo štítu naneštěstí nenese žádný dedikační nápis, který by blíže umožnil identifikaci objednavatele. Srovnání s ostatní místní produkcí není možné, protože z tohoto období se žádné další štíty nedochovaly, lze proto sledovat jen obdobnou výzdobu štítů přibližně o půl století mladších. S použitím dvou postav stojících u bočních stran se setkáváme u štítů z území Německa a Slezska, bez výjimky se však jedná o dvojici Mojžíše a Arona. V tomto případě byla postava Mojžíše nahrazena postavou Judity s uťatou hlavou vojevůdce Holoferna. Na žádném jiném štítu se postava Judity nevyskytuje a zřejmě šlo o souvislost s osobou objednavatele. Také rozměrný středový motiv chanukového svícnu je velmi nezvyklý, svícny jako středový prvek se sice zejména u německých štítů objevují, v naprosté většině však jde o sedmiramennou menoru. Je možné se domnívat, že štít byl určen k použití v průběhu svátku Chanuka. Štít původně patřil do inventáře Maiselovy synagogy, v současnosti je vystaven ve stálé expozici v Klausové synagoze.

Štít na Tóru, i.č. 44.437 Stříbro, cizelováno a částečně zlaceno, Praha 1708, Jan Kogler Výška 325 mm, šířka 290 mm

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze