Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE


Pamětní listina Jeruzalémské synagogy

• 16. září 1906
• listina byla převzata do muzea v roce 2003
• archiv Židovského muzea v Praze, Varia, sign. 2003/1, digitalizovaná kopie listiny je přístupná v badatelně archivu ŽMP

Pamětní listina Jeruzalémské synagogy, česká část, celek
Dne 7. ledna 2003 při prohlídce Jeruzalémské (Jubilejní) synagogy objevili zástupci pražské židovské obce a Židovského muzea ve výklenku pod pamětní deskou po pravé straně svatostánku pergamenovou pamětní listinu, uloženou v pískovcovém kvádru. Tubus s listinou nebyl podle všeho nikdy dříve otevřen.

Tato „Závěrečná listina“, německy „Schlusstein-Urkunde“, odkazuje na svorník, kterým se uzavírá klenba, a tím i celá stavba. Stručně zaznamenává celou historii stavby a uvádí osobnosti, které se o ni zasloužily. Obsahuje i výčet všech stavebních a řemeslnických firem, které se na stavbě, technickém zařízení i umělecké výzdobě podílely. V jejím závěru je pak doslova napsáno:

„Tato listina byla v upomínku na šťastné skončení této stavby sepsána, ode všech na stavbě zúčastněných podepsána a za přítomnosti mnohých čestných hostí do závěrečného kamene stavby uložena. Kéž tento chrám mnohá staletí přečká a ještě v daleké budoucnosti o zbožné mysli svých zakladatelů svědčí. Kéž vždy vyhovuje v plném rozsahu svému určení: aby shromažďoval věřící ve svých prostorách, kde by svou mysl povznášeli k Stvořiteli. Tak dejž Bůh! Dáno v Praze, dne 16. září 1906.“

Listinu při slavnostním zasvěcení chrámu podepsal mj. architekt Wilhelm Stiassny, stavitel Alois Richter a jeho pomocník Rudolf Wedeles, c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, za pražský magistrát starosta Karel Groš a Jiří Scharf, za pražskou židovskou obec Ludwig Bendiener a zástupci synagogálních sborů Nové, Cikánovy a Velkodvorské synagogy, sdružených ve Spolku pro vybudování nového chrámu. Slavnosti se účastnili také tři pražští rabíni – vrchní rabín Aladar Deutsch, Alexander Kisch z Maiselovy a Gustav Weiner z Vinohradské synagogy.

Pamětní listina Jeruzalémské synagogy, německá část, celekArchiv ŽMP, Varia, sign. 2003/1
bělený pergamen, tuš a temperové barvy, zlacení
kaligraficky psaný český a německý text s iniciálami zdobenými rostlinnými ornamenty a motivy Davidovy hvězdy a desek Desatera
velikost 1310 mm x 455 mm
listinu vyhotovil David Marcus, akademický malíř a kaligraf z Vídně
listina byla převázána bleděmodrými stuhami a uložena v kovovém a skleněném tubusu s uzávěrem

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze