Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
 
 
 
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – říjen 2004


Miska na etrog

Etrog je druh citrusového plodu používaný při rituálu během svátku Sukot. Do diaspory byl dovážen z oblasti Středomoří a vzhledem k obtížné dostupnosti a požadavkům na jeho neporušenost byla jeho uložení věnována velká péče. Etrog byl jen zřídka skladován ve schránce vyrobené speciálně k tomuto účelu. Obvykle byly adaptovány různé vhodné misky a schránky, původně používané jiným způsobem. Díky této zvyklosti se do dnešní doby dochovaly stříbrné předměty, které by jinak vzhledem ke změně životního stylu byly určeny k přepracování.
To je i případ této misky, která byla původně vyrobena jako miska na drobné sladkosti a teprve později bez jakýchkoliv úprav použita jako miska na etrog. Miska vznikla v Augsburgu kolem roku 1675, jejím tvůrcem je pravděpodobně stříbrník Esaias II. Busch, činný v letech 1670-1705.


 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze