Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

VÝROČÍ MĚSÍCE – září 2005


pražský nakladatel Jakob B. Brandeis

Modlitby a požehnání pro suku, k šabatu a svátkům
Praha, Jakob B. Brandeis, mezi 1880 a 1891
tisk na hedvábí, inv.č.71.484, 460 x 550 mm

20. 9. 1912 zemřel Jakob B. Brandeis, zakladatel nakladatelství a knihkupectví, které od roku 1880 zásobovalo českou židovskou komunitu hebrejskými modlitebními knihami a beletristickou i naučnou literaturou s židovskou tématikou, nejčastěji v německém jazyce.
Jakob B. Brandeis se narodil 3.6.1835 v Praze jako potomek staré a významné židovské rodiny. Jeho otec Berman (z. 1859) byl ženijním kapitánem v Napoleonově armádě, poté hlavním pokladníkem a prokuristou v bankovním domě Simona z Lämmelů ve Vídni a jeho syna Leopolda v Praze. Dědeček, Baruch Brandeis, byl rabínem a přísedícím rabínského soudu u pražské židovské obce a autorem náboženských spisů Lešon chachamim a Cejda Baruch. Po předcích byl Jakob B. Brandeis spřízněn i s pražským rabi Löwem, přes svou ženu pak s druhým významným pražským nakladatelem, Wolfem Paschelesem.
Prvním povoláním Jakoba B. Brandeise byla publicistika, v níž se po celý svůj život angažoval v aktuálních židovských tématech i proti antisemitským projevům. Od 60. let přispíval do pražských a vídeňských periodik a od roku 1881 také svými články utvářel podobu a obsah Ilustrovaného izraelitského lidového kalendáře (Illustrirter israelitischer Volkskalender), který sám vydával. Působil také jako tiskař (od r. 1864); svou nakladatelskou produkci tiskl zčásti samostatně, zčásti u pražského tiskaře A. Haaseho, později u svého syna Richarda, který rovněž po smrti otce převzal rodinné nakladatelství. Ještě na počátku 2. světové války vydal Richard, tentokrát v češtině, poslední Brandeisův židovský kalendář (pro rok 5701, 1940-41); v prosinci 1942 byl s manželkou deportován do Terezína, kde 10.4.1944 zemřel.
Brandeisovo nakladatelství a knihkupectví sídlilo nejprve na Staroměstském náměstí, nejpozději od roku 1892 v Celetné ulici. Roku 1899 založil Brandeis pobočku ve Wroclawi (Breslau). Brandeisova Jüdische Universalsbibliothek popularizovala v levných vydáních mnohá díla židovských autorů. Kromě knižní produkce vlastní i jiných židovských vydavatelství nakladatel nabízel také rituální náležitosti, jako sáčky na modlitební řemínky, modlitební šály, svícny a dekorativní a devocionální tisky pro židovské domácnosti, mj. s motivy Staronové synagogy v Praze nebo významných postav biblických (Mojžíš a Aron, David a Šalomoun) i soudobých (Sir Moses Montefiore).
K tomuto typu Brandeisovy produkce se řadí i textilie s požehnáními nad vínem (kiduš) pro šabat, tři poutní svátky a Nový rok a s texty obřadu Ušpizin (Hosté), který zve biblické patriarchy, Mojžíše, Arona a krále Davida k posezení v suce, stánku či chatce, kde Židé přebývají o svátku Stánků. Textilie je vyrobena metodou knihtisku a ozdobena motivy převzatými z jiných typů židovských devocionálních tabulek (šiviti, mizrachu, jarcajtů): menorou s Žalmem 67, postavami Mojžíše a Arona, vyobrazením hrobky patriarchů (jeskyně Machpela) nedaleko Hebronu a hrobky pramáti Rachel nedaleko Betléma. Veduty s panoramatem Jeruzaléma se Západní zdí (pozůstatkem jeruzalémského Chrámu) v popředí a s horou Sion jsou upomínkou na nejsvětější místo judaismu, k němuž coby symbolu vykoupení a národní i duchovní obnovy se po dlouhá staletí exilu upínají naděje židovského národa.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze