Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – prosinec 2005


Robert Guttmann, Zapalování chanukových světel, 1941
olej na lepence, 29 x 17,5 cm
inv. č. ŽMP: 79.214

Svérázný malíř-autodidakt, nezaměnitelná postava předválečné Prahy Robert Guttmann se narodil 20. dubna 1880 v Sušici v jihozápadních Čechách. V roce 1895 jej studium na obchodní škole přivedlo do Prahy, kde začal navštěvovat soukromou malířskou školu krajináře Aloise Kirniga a kde se také poprvé setkal s myšlenkami právě vznikajícího židovského národního hnutí. Sionismus a umění se nadále staly jedinými dvěma Guttmannovými životními vášněmi. Jako nadšený pražský chodec a cestovatel podnikal mezi lety 1897-1925 pravidelné pěší výpravy na sionistické kongresy. O svých cestách si vedl přesné záznamy v cestovních denících a albech, z nichž některé se dochovaly ve sbírkách pražského Židovského muzea, stejně jako řada jeho kreseb a maleb.
Komorní obrázek Zapalování chanukových světel dýchající poklidnou rodinnou atmosférou svátečního večera vznikl paradoxně v ponuré situaci druhého válečného roku a je patrně jednou z posledních Guttmannových malířských prací. Jak napovídá datace nad signaturou v pravém dolním rohu, autor jej dokončil v roce 1941. Tento rok znamenal pro židovské obyvatele tzv. Protektorátu Čechy a Morava dramatický zlom, neboť v průběhu jeho podzimu zahájila nacistická okupační správa hromadné deportace. Jako první začali být deportováni pražští Židé. Během října a počátkem listopadu 1941 bylo z Prahy vypraveno celkem pět transportů směřujících na území okupovaného Polska, do ghetta v Lodži. Robert Guttman byl zařazen do prvního z nich – transportu A, který opustil Prahu 16. října. Podle očitých svědků se Guttmann na shromaždiště dostavil pouze se svými malířskými deskami a štětci. Věren svým uměleckým zásadám se domníval, že nic dalšího k životu nepotřebuje. Po pěti měsících internace v lodžském ghettu zemřel následkem hladu a vyčerpání.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze