Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – únor 2006


Diplom Židovského národního fondu vydaný za příspěvek na výsadbu stromů věnovaný za oběti 1. světové války československými Židy
Jeruzalém, 1930, heliogravura

Nový rok stromů
 
Patnáctého dne měsíce švatu židovského kalendáře se slaví Nový rok stromů (hebr. Tu bi-švat nebo Roš ha-šana la-ilanot). V době existence Chrámu měl svátek význam pro oddělování desátků a oběť pozdvihování, odváděnou kněžím (v Izraeli platí zákony vážící se k těmto obětem dodnes). Svátek je také znamením začínajícího jara ve Svaté zemi (bohužel nikoli v Evropě!). Kromě drobných úprav v liturgii se svátek mezi aškenázskými Židy slaví především pojídáním patnácti druhů ovoce, mezi Sefardy se ujala zvláštní mystická liturgie, a to pod vlivem safedské kabaly (mystického učení vzniklého v 16. století v esoterních kroužcích Safedu - dnešního Cfatu v Izraeli). V moderní době se svátek v Izraeli oslavuje vysazováním stromů, které pro děti organizuje právě Židovský národní fond.
Hlavní činností Židovského národního fondu (hebr. Keren kajemet le-Jisrael, KKL), založeného r. 1901 na 5. sionistickém kongrasu v Basileji, bylo vykupování a zušlechťování půdy v Izraeli (tehdejší Palestině). Činnost fondu je financována z prostředků získaných dary soukromníků i institucí. Vedle amelioračních a dalších prací se KKL soustavně věnoval a stále věnuje také zalesňování půdy. Výsadba stromků je také spojnicí mezi vystaveným diplomem a svátkem Tu bi-švat připadajícím v letošním roce na 13. února občanského kalendáře.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze