Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – březen 2006


Spisovatel Oskar Baum – výročí úmrtí
 
Neznámý autor: Posmrtná maska spisovatele Oskara Bauma (1883-1940), 1940
Sádrový odlitek, 25,5 x 19 x 18 cm, neznačeno
Provenience: akvizice muzea z r. 2002, ze soukromé sbírky v Praze, inv. č. ŽMP 177.765

Spisovatel Oskar Baum, jeden z nejbližších přátel Franze Kafky, a podle kritika a spisovatele Maxe Broda jeden z nejsilnějších příslušníků tzv. Pražského kruhu, se narodil 21. ledna 1883 v Plzni ve středostavovské, německy asimilované židovské rodině. Již v raném dětství přestal vidět na jedno oko a poté, co jej čeští školáci, kterým se nezamlouvalo jeho „němčení“, surově ztloukli, docela oslepl. Nevidomý jedenáctiletý chlapec byl rodiči poslán do židovského slepeckého ústavu ve Vídni, jehož tíživou atmosféru popsal ve své románové prvotině Život v temnotě (Das Leben im Dunkel, Berlin, Axel Juncker Verlag 1908). Po složení státní učitelské zkoušky v oboru klavírní a varhanní hudby se Baum v roce 1902 přestěhoval do Prahy. Zde se zpočátku živil jako učitel hudby a synagogální varhaník, od roku 1922 byl zaměstnán jako hudební kritik v Prager Presse. Kromě hudebně-vědných témat jej zajímaly také sociální problémy, psal poezii, povídky i romány. Své recenze, kritiky a eseje publikoval na stránkách německých periodik (Weltbühne, Aktion, Sturm, Aufbau, Internationale Literatur, Jüdische Revue, Die Kritik, Neue Deutsche Blätter, Pariser Tagblatt, Die Welt im Wort a Das Wort). Jak vzpomíná Max Brod ve svých pamětech, ve třicátých letech byl Oskar Baum velmi aktivně zapojen do organizování pomoci německým a rakouským literátům, kteří hledali v Praze útočiště před pronásledováním. Na počátku války stejně neúnavně pomáhal svým souvěrcům v nouzi. 20. března 1940 zemřel na onemocnění žaludku v židovské nemocnici v Praze (dnešní sídlo Židovského muzea v sousedství Španělské synagogy), kde také došlo k sejmutí jeho posmrtné masky.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze