Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – duben 2006


Svatební talíř, 1842
 
Slitina cínu, průměr 28,7 cm
Talíř – Josef Pittroff, Karlovy Vary, konec 18. stol.
Adaptace – neznámý rytec, Praha-Smíchov, 1842
Provenience: akvizice muzea z r.1967 od soukromého vlastníka v Praze, inv.č. ŽMP 173.821

Ke zvyklostem dodržovaným při židovské svatební hostině patřilo ženichovo kázání na různá témata z Bible a z Talmudu, za které potom dostal připravený dar. Ve středoevropských podmínkách býval jako dar používán cínový talíř, který byl pro tento účel pořízen některým ze zbožných spolků židovské komunity. Také byl opatřen rytým dedikačním nápisem s případnou výzdobou. Talíře se tvarově nijak neodlišují od běžné produkce, často byl použit starší, dlouhá léta používaný talíř, na který bylo věnování ženichovi vyryto až dodatečně.
Právě vystavený talíř byl vyroben jako čistě užitkový předmět koncem 18. století v Karlových Varech a roku 1842 byl přetvořen ve svatební talíř přidáním nápisu a výzdoby. Podle textu jde o svatební dar pro ženicha Jaakova Glase z dnešní pražské čtvrti Smíchov. Věnoval mu ho spolek mládenců „Derech Ješara“ („Přímá cesta“).
Tento talíř je jedním ze souboru podobných cínových talířů zv. doron deraša (hebr. dar za přednášku), které byly ženichům po jejich kázání předány. Další tři talíře jsou spolu s ostatními exponáty – fotografiemi, oděvy, prsteny či smlouvami – k vidění v Galerii Roberta Guttmanna na výstavě Mazal Tov – Hodně štěstí, která představuje průběh a atributy tradičního svatebního obřadu aškenazských Židů v minulosti i v současnosti.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze