Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – červen 2006


Václav Popelík: Upomínka na Starý židovský hřbitov a jeho okolí v Praze, 1855
 
vydal David J. Podiebrad v Praze, litografie s barevným podtiskem,
tisk 315 x 410 mm, karton 398 x 410 mm,
ŽMP inv.č.: 60.739
 

V roce 1855 vydal David Jakob Podiebrad (1803–1882), kustod pražského pohřebního bratrstva, s Benediktem Fogesem (1805–1890), vrchním učitelem na pražské židovské škole, prvního podrobného průvodce po památkách Židovského Města „Upomínka na pamětihodnosti pražského Josefova“ (Andenken an die Alterthümer der Prager Josefstadt) s ilustracemi Václava Popelíka (nar. 1825). Současně David Podiebrad vydal samostatný prospekt z Popelíkových pohledů na nejvýznamnější náhrobky Starého židovského hřbitova, Staronovou a Klausovou synagogu, který sloužil jako jeden z prvních suvenýrů pro domácí i cizí návštěvníky židovských památek Prahy. Uprostřed prospektu Popelík zachytil pohled na hřbitovní pěšinu od Pinkasovy synagogy vlevo s tumbou rabína Meira Marcuse Fischela z Mladé Boleslavi (zemřel 1769), posledního představeného pražské talmudské akademie.
V 50. letech 19. století vrcholil zájem umělců o Starý židovský hřbitov, jehož hlavním výsledkem jsou díla pražských romantických krajinářů Bedřicha Havránka (1821–1899) a Matyáše Wehliho (1824–1889). Jejich díla a mnohé další obrazy z pražského Židovského Města si můžete prohlédnout na právě probíhající výstavě „PRAŽSKÉ GHETTO V OBRAZECH“ v Muzeu hlavního města Prahy Na Florenci (Na Poříčí 52, stanice metra Florenc, linie B a C).

detail

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze