Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – srpen 2006


Neznámý autor: Portrét rabína Salomona Wintera (1779-1853),
pravděpodobně Praha, kolem roku 1850

 
Inv. č. 63.172
olej na plátně, 59,6 x 46,7 cm
nesignováno, nedatováno

Neznámý autor: Portrét rabína Salomona Wintera (1779-1853)

Podobizna rabína Salomona Wintera byla pro sbírky Židovského muzea v Praze 1906-1940 získána v roce 1926 jako dar od Erwina Weisbacha z Prahy. V průvodním dopise z 16. července 1926, adresovaném zakladateli muzea prof. S. H. Liebenovi, uvádí dárce obrazu, který byl Winterovým potomkem, že „ ...obraz představuje mého tehdy ca. osmdesátiletého zesnulého příbuzného, krajského rabína Salomona Wintera, jenž působil jako krajský rabín kouřimského kraje se sídlem v Libni u Prahy. Narodil se někdy kolem roku 1780, byl znalcem Talmudu a významně se zasloužil o stavbu libeňské synagogy. Místo jeho posledního odpočinku jest na starém židovském hřbitově v Libni, osazeno velkým náhrobkem s hebrejským nápisem. Pro bližší orientaci lze uvésti, že vedle jeho hrobu se nachází náhrobek jeho syna opatřený nápisem Josef Winter keiserl. Arzt und Ehrenbürger der Stadt Teplitz [Josef Winter, císařský lékař a čestný občan města Teplic]. ...“
Skutečnost se ovšem od údajů citovaných z Weisbachova dopisu v některých detailech liší. Rabín Salomon Winter, celým jménem Natanael Šelomo ben Pinchas Winter, se narodil roku 1779 v Radonicích (obec na severovýchodním okraji Prahy). V roce 1838 byl jmenován krajským rabínem Kouřimska se sídlem v Libni. Ve svém úřadu setrval až do své smrti v roce 1853, dožil se tedy pouze sedmdesáti čtyř let.
Další předměty z významné sbírky Židovského muzea v Praze 1906-1940 představuje výstava „Bestii navzdory“ v Galerii Roberta Guttmanna. Je zde ke shlédnutí od 17. 8. do 1. 10. 2006.
 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze