Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – září 2006


Bedřich Fritta (1906-1944): Nouzová ubikace (Večer na ubikaci), Terezín 1942-44
 
kresba perem a tuší na papíře, 274 x 380 mm
signováno LD: Fritta, nedatováno
Provenience: akvizice muzea z r. 1945, inv. č. ŽMP 174.171

V září tohoto roku uplyne sto let od narození Bedřicha Fritty, jednoho z nejvýraznějších umělců, kteří byli během druhé světové války internováni v terezínském ghettu. Bedřich Fritta (vlastním jménem Fritz Taussig) se narodil 19. září 1906 ve Višňové u Frýdlantu v severních Čechách. Před válkou působil v Praze – živil se jako technický kreslíř a reklamní grafik, od počátku třicátých let coby karikaturista pravidelně přispíval do satirického časopisu Simplicus. Do Terezína byl deportován záhy po zřízení ghetta dne 4. prosince 1941 (transport J). Zde zastával místo vedoucího tzv. Technické kanceláře (Technische Abteilung), jejímž úkolem bylo zpracování různých stavebních a technických plánů a zejména vytváření grafů, statistik a zpráv, které po Židovské samosprávě (Jüdische Selbstverwaltung) neustále vyžadovala komandatura SS. Vedle práce na „oficiálních zakázkách“ se Frittovi podařilo vytvořit rozsáhlý soubor kreseb, v nichž mistrnou a satiricky mrazivou zkratkou zachytil skličující a zároveň absurdní realitu života v ghettu. Touto svojí ostře kritickou tvorbou, v mnohém navazující na odkaz německých expresionistů, inspiroval k ilegální umělecké práci také některé další v Terezíně vězněné umělce (Otto Ungar, Leo Haas, Ferdinand Bloch). V červenci 1944 však nacisté díla odhalili, v důsledku čehož byli malíři obviněni z „propagandy hrůzy a jejího šíření v zahraničí“ a s celými rodinami (včetně Frittova ani ne tříletého syna) internováni ve věznici gestapa v terezínské Malé pevnosti. Po třech měsících krutého vězení byl Fritta 26. října 1944 spolu s Leo Haasem deportován do vyhlazovacího tábora v Osvětimi, kde krátce po příjezdu zahynul.

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze