Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – říjen 2006


Důtky na Jom kipur
 
Soustružené dřevo, kůže
Čechy, 19. stol., neznámý výrobce
Inv. č. 37756

Důtky jsou zajímavým dokladem dnes již nepoužívaného náboženského zvyku dodržovaného v některých ortodoxních aškenázských společenstvích a provozovaného v předvečer svátku Jom kipur (česky: Den smíření). Období od Roš ha-šana do Jom kipur je nazýváno deset dní pokání a jeho účelem je očista věřících od hříchů nashromážděných během předchozího roku. Jedním ze způsobů pokání bylo i sebebičování nejzbožnějších členů komunity. Jom kipur je nejslavnostnějším svátkem židovského kalendáře, vyvrcholením vysokých svátků, kdy po celodenním půstu, zpytování svědomí a vyznání hříchů dochází ke smíření mezi člověkem a Bohem.
 
Vystavené důtky byly kdysi součástí sbírky předválečného židovského muzea (1906-1940), místo původního používání proto nelze přesně zjistit – pocházejí z českého území z období 19. století.

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze