Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – listopad 2006


Povijan na Tóru
 
inv.č. ŽMP 010.130, Rakousko (?), 1750, hedvábí, výšivka tzv. malba jehlou. Provenience: Loštice (Morava).
Nápis zkrácený: Darovala Gitl, dcera Šemuela, za svého synovce Šemuela, syna Lejba z Rechnitz.

Povijan na Tóru (hebr. chitul, mapa, něm. Wimpel) je úzký pás tkaniny, který může být dlouhý i několik metrů. Některé povijany vznikly rozstříháním a vhodným sešitím pleny, do níž byl židovský chlapec zabalen při obřízce. Ty bývají po celé délce zdobeny hebrejským dedikačním nápisem, který identifikuje narozeného chlapce, uvádí jeho jméno, kdy a komu (někdy i kde) se narodil a přidává obvyklé dobrořečení: nechť mu Bůh dá vyrůst k Tóře, chupě a dobrým skutkům. Povijan je pak věnován synagoze při první chlapcově návštěvě a stává se synagogálním majetkem. Nejpůsobivější povijan na Tóru ve sbírkách Židovského muzea v Praze vlastně možná ani nepochází z Moravy. I když jej muzeum získalo z Loštic, byl původně asi zhotoven v jedné z významných rakouských židovských obcích, v Rechnici. Oproti jiným povijanům, které zhotovovaly většinou ženy z chlapcovy rodiny, je tento jistě dílem profesionála, o čemž svědčí mimo jiné velmi náročné a přesné provedení svatební scény.
 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze