Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – prosinec 2006


Porcelánový chanukový svícen
 
(i.č. 91.806/4)
Porcelán, malba a tisk, Čechy, kolem 1930, výrobcem neznačeno

Porcelánový chanukový svícen

Chanukový svícen je používán při svátku Chanuka, časově spadajícím do průběhu prosince a trvajícím osm dní. Hlavním obřadem svátku je postupné zapalování světel ve speciálním svícnu. První večer je rozžehnuto jedno světlo, druhý den dvě, až poslední osmý den hoří všechna světla. Vystavený svícen je od naprosté většiny chanukových svícnů ve sbírkách muzea odlišný svým materiálem – porcelánem. Vzhledem k dlouholeté tradici výroby porcelánu v západních Čechách však použití tohoto materiálu není příliš překvapivé. Tvarově je svícen odvozen od klasického typu menory, modelér však musel respektovat vlastnosti materiálu s ohledem na jeho křehkost a charakter výroby, a oblouková ramena sloučit do dvou oblouků vynášejících desku s toulci pro svíčky. Svícen je doložen ve dvou odlišných velikostech a několika verzích malířské výzdoby, u tohoto kusu je zajímavé využití květinových obtisků, původně určených pro běžné spotřební zboží.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze