Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – duben 2007


Pohár pro Pesach


Čiré sklo, broušeno a řezáno, Čechy, 19. stol,
výška 214 mm (i.č. 174.792)

Postavení Čech jako historické sklářské velmoci mělo za následek i časté využití nápojového skla pro rituální použití v židovských společenstvích. Tvarově se od běžné produkce obvykle neliší a jejich účel lze rozpoznat podle nápisu nebo výzdoby. Tento pohár vychází tvarem i způsobem výzdoby z tradic českého barokního skla a na svém plášti nese rozměrnou rytou scénu Abraháma navštíveného anděly, popisovanou v První knize Mojžíšově. Podle rytého hebrejského nápisu na patě poháru („Pesach, Maca, Maror“) byl pohár určen k rituálnímu přípitku v průběhu sederové večeře o svátku Pesach. Výzdoba se vztahuje k použití jen velmi volně a i technické provedení nápisu se liší., pohár byl zřejmě pro tento účel vybrán až dodatečně.

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze