Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – květen 2007


1. Nákladní tramvaj v loždském ghettu, nazývaná „lory“
2. Legitimace JUDr. Pavla Ecksteina jako zaměstnance elektrické dráhy v ghettu


Legitimace JUDr. Pavla Ecksteina jako zaměstnance elektrické dráhy v ghettu

Nákladní tramvaj v loždském ghettu, nazývaná „lory“

 
Pavel Eckstein byl spolu s manželkou Annou zařazen do transportu s označením „D“, který byl vypraven 31. října 1941 z Prahy. Cílem bylo ghetto v Lodži. Ghetto bylo zřízeno na místě chudinské čtvrti Baluty, přísně odděleno od ostatních částí města a střeženo německými policejními jednotkami. Stály zde neudržované domky, chyběla voda a kanalizace. Spolu s nedostatkem potravin a topiva sužovaly vězně epidemie a nemoci; to vše mělo za následek smrt tisíců lidí.
Získat práci, a tím zvýšit naději na přežití, byla touha většiny vězňů. Pavlu Ecksteinovi se podařilo sehnat práci nejprve průvodčího a později (po složení zkoušek) dokonce řidiče tramvaje. Dokládá to legitimace potvrzená židovským starším („Judenältesterem“) Lodže Mordechajem Chaimem Rumkowskim. Do ghetta byly dovezeny malé, vyřazené tramvaje z Německa, kterým se říkalo „lory“. V lodžském ghettu sloužily pro dopravu nákladů i lidí, určených k deportaci.
Zaměstnání řidiče přineslo Pavlu Ecksteinovii výhodu služební uniformy, kterou tvořily teplý plášť, čepice a plstěné boty. Spolu s manželkou zůstali v Lodži až do likvidace ghetta v létě 1944. Anna Ecksteinová byla pak se svým mužem zařazena do tzv. vyklízecího komanda a stala se čističkou kolejí. Oba se stali svědky deportací posledních vězňů ghetta, které vlaky odvážely většinou do vyhlazovacích táborů v Osvětimi a Chelmnu. Jen malá skupina vězňů byl označena za práceschopné, a ti byli odvlečeni do koncentračních táborů na území německé říše. Manželé Ecksteinovi se dožili osvobození Lodže Rudou armádou dne 19. ledna 1945.

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze