Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – září 2007


Mušle s blahopřáním k Roš ha-šana


Schránka zavinutce, leptáno, Palestina 1911, délka 90 mm, (inv.č. 174.340)

Při příležitosti židovského Nového roku je běžným zvykem rozesílat přátelům a známým novoroční blahopřání. Vystavený předmět je novoročním blahopřáním, k jehož výrobě bylo použito neobvyklého materiálu – ulity mořského plže. Použití ulit jako materiálu pro výrobu suvenýrů bylo v první třetině minulého století na území tehdejší Palestiny poměrně obvyklé. Na dochovaných exemplářích je možné většinou nalézt nápisy připomínající různé svátky, největší část z nich pak tvoří novoroční blahopřání. Text a případné ornamenty byly na povrch namalovány odolným lakem a reliéf byl vytvářen leptáním slabou kyselinou. V tomto případě je na povrchu ulity hebrejská datace 671, odpovídající občanskému roku 1911, hebrejský text vlastního blahopřání a latinkou psané jméno odesílatele.
Ulita patří zavinutci tygrovanému (Cypraea tigris), který se běžně vyskytuje v Rudém moři.

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze