Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – říjen 2007


Ignác Porges: Portrét vrchního pražského rabína Šelomo Jehudy Lejba Rapoporta
(4. 6. 1790, Lemberg – 16. října 1867, Praha), Praha 1841


litografie na papíře, 538 x 436 mm
signováno a datováno LD na kameni: Ign. Porges / 1841
Provenience: akvizice ŽMP z let 1942-1944 (Ústřední židovské muzeum); do sbírek ŽMP zařazeno Dr. Josefem Polákem, vybráno ve skladišti Treuhandstelle, kam se list dostal jako konfiskát z majetku paní Alžběty Hájkové z Prahy (nar. 23. 5. 1879, deportována z Prahy do Terezína transportem AAn dne 6. 7. 1942 a odsud dále dne 14. 7. 1942 transportem AAx do Malého Trostince, kde se její stopa ztrácí)
ŽMP 27.286


O třetím dnu svátku Sukot, 17. dne měsíce tišri podle hebrejského kalendáře, který letos připadl na 29. září občanského kalendáře, jsme si připomněli 140. výročí úmrtí významného učence, rabína Šelomo Jehudy Lejba Rapoporta, známého rovněž pod akronymem ŠIR, jehož životní dráha je úzce spjata s pražskou židovskou obcí. Š. J. L. Rapoport se narodil v roce 1790 v haličském Lvově (tehdy Lemberg, součást Rakousko-uherské monarchie). Získal tradiční ortodoxní výchovu, záhy se však přiklonil k osvícenskému duchovnímu proudu (heb. haskala) a stal se oddaným propagátorem tzv. „vědy o židovství" (něm. Wissenschaft des Judentums). Své poznatky, které opíral o kritické studium spisů Tanachu, Talmudu a rabínské literatury, mimo jiné shrnul v encyklopedickém díle o reáliích Talmudu nazvaném Erech milin (Řád slov, M. I. Landau: Praha, 1852, I. díl). V roce 1840 přijal nabídku místa vrchního juristy v pražské obci, kde setrval až do své smrti v roce 1867. Pochován je na židovském hřbitově ve Fibichově ulici v Praze na Žižkově.
Ve sbírkách Židovského muzea v Praze se dochovalo několik Rapoportových portrétů. Nejznámějším je zřejmě malba pocházející z dílny známého pražského portrétisty Antonína Machka (ŽMP 12.574) a s ní související litografie od Machkova spolupracovníka Františka Šíra (ŽMP 60.723). Na litografii Ignáce Porgese je Rapoport vyobrazen jako osvícený učenec vykládající pasáž z knihy Job (VIII, 8-10): „Jen se zeptej předešlého pokolení, a co vyzkoumali jejich otcové, buď hotov slyšet. Jsme tu jenom od včerejška, nic jsme nepoznali, naše dny jsou na zemi jen stínem. Oni tě však poučí, řeknou ti všichni, a ze svého srdce pronesou řeč.“

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze