Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – březen 2008


Souprava ozdob svitku Tóry

Souprava ozdob svitku Tóry mosaz, chromováno, malba
Olomouc, 1935
výška 450 mm, šířka 160 mm
přír. č. 208/94

 

Tato kombinovaná ozdoba svitku Tóry je ve srovnání s běžnými kusy velmi neobvyklá. Tvoří ji spojené nástavce, z jejichž konstrukce vybíhá nosník s šesticípou hvězdou, zastupující zde štít. Na přední straně hvězdy je v držáku umístěné ukazovátko. Výjimečnost a tvarovou nezvyklost tohoto předmětu objasňují dedikační nápisy na dříku nástavců a hvězdě. Zda byla ozdoba skutečně předána do Kfar Masaryk (kibucu v tehdejší Palestině) a jakým způsobem se případně vrátila na naše území dnes již nelze zjistit.
 
Překlad nápisu:
Pohřební bratrstvo svaté obce Olomouc darovalo toto svaté náčiní a tisíc korun pro Kfar Masaryk na počest hlavy a prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka k 85. narozeninám 2. veadaru 695 p.m.p. (7.3.1935). KT. "Dlouhost dnů v pravici její a v levici její bohatství a sláva. (Př 3:16) Nebo z Siona vyjde zákon, a slovo Hospodinovo z Jeruzaléma." (Iz 2:3, Mich 4:2) Návrh: R Moše Jisrael Oppenheim, rabín svaté obce Nákres: Š. Gottlieb, architekt
(přeložila Iveta Cermanová)
 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze