Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – duben 2008


Sederový talíř s ilustrací písně Chad Gadja

Souprava ozdob svitku Tóry Sederový talíř, mosaz, leptáno,
Palestina, 1. třetina 20. stol.,
dílny Bezalel, průměr 403 mm,
i. č. 32.027

 

Talíř, jehož jednoduchý základní tvar je vyroben kovotlačením je zdoben technikou dvouvrstvého leptu. Tématem výzdoby v devíti obvodových medailonech je děj písně Chad Gadja, vlastní text písně je umístěn ve středovém poli. Motiv je možné nalézt spíše v rukopisech a tiscích vztahujících se ke svátku Pesach, jeho využití na sederovém talíři není příliš obvyklé. Talíř je výrobkem hnutí Bezalel, které vzniklo roku 1906 v Jeruzalémě a bylo silně ovlivněno symbolismem a secesí, jeho hlavním cílem bylo vytvoření svébytného židovského umění.
Chad Gadja („Jedno kůzle“) je známá lidová píseň v aramejštině, obvykle zpívaná v závěru svátku Pesach. Její text vysvětluje, jakým způsobem se projevuje Boží spravedlnost.
 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze