Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – červen 2008


Synagogální polštář s motivem oslav 10. výročí založení státu Izrael

Synagogální polštář s motivem oslav 10. výročí založení státu Izrael Synagogální polštář
samet, aplikace
Čechy, Praha, nedatováno, (pravděpodobně) 1958
přír. č. 1995/1335

 

Synagogální polštář, sloužící v interiéru synagogy jako podložka na pultu předčítače, tzv. amudu, je jednou ze vzácných ukázek autentické synagogální výbavy zhotovené v době komunistického režimu pro některou v té době činnou pražskou synagogu. Dataci předmětu zpřesňuje použitý výzdobný motiv oslav 10. výročí založení státu Izrael: stylizovaná číslice deset, jejíž jednička vychází ze zakončení písmene lamed (L), posledního písmene hebrejského slova Jisrael, uvnitř nuly je pak umístěn jeden z nejvýznamnějších státních symbolů mladého státu – sedmiramenný svícen (menora).
Autora tohoto patrně oficiálního emblému oslav 10. výročí založení státu Izrael se nám zatím nepodařilo vypátrat, je však zřejmé, že emblém byl v roce 1958 v Izraeli velmi oblíben. Kromě dvou izraelských poštovních známek (k Výstavě k desátému výročí založení státu, hodnota 400 prutot, vyšla 2. 7. 1958 a k Mezinárodnímu kongresu židovské mládeže, hodnota 200 prutot, vyšla rovněž 2. 7. 1958) se v roce 1958 objevoval rovněž na plakátech různých událostí (např. Festivalu květin v Haifě) nebo na obálce, vydané při příležitosti výstavy poštovních známek pořádané k 10. výročí založení státu izraelskou filatelistickou společností. Známka nebo obálka jsou také pravděpodobně cestou, jíž byl emblém oslav 10. výročí založení státu Izrael zprostředkován do Čech pražské židovské pospolitosti.
 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze