Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – červenec 2008


Květiny a obrázky ze Svaté země

Květiny a obrázky ze Svaté země Jeruzalém, Lith. Monsohn, po 1894
litografie, koláže ze suchých rostlin, polokožená vazba s intarzovanými deskami z olivového dřeva, 105 x 165 mm
inv. č. 91.675

 

Suvenýr ze Svaté země v podobě herbáře s litografiemi dvanácti poutních míst: Jeruzaléma (chrámového okrsku se Skalním dómem), hor Sijón a Morija, vodní nádrže Šiloa, hrobu Ráchel, města Hebronu, Olivové hory, řeky Jordánu, hory Karmel, měst Tiberiady a Safedu a hory Hermonu.
Suché rostliny, dle popisek sesbírané vždy v místě vyobrazeném na protější straně herbáře, vytvářejí někdy oblíbené židovské motivy - magen David, Davidův štít či hvězdu, hrobku pramáti Ráchel, olivovník, keř vinné révy -, jindy pouze ozdobné koláže. Na desky bylo použito intarzované dřevo olivovníku, stromu typického pro krajinu Svaté země. Dřevo olivovníku bylo na konci 19. i později století oblíbeným materiálem jeruzalémských řemeslníků, kteří vyráběli upomínkové předměty pro stále početnější turisty různých vyznání.
Z výběru vyobrazených míst je zřejmé, že tento suvenýr byl určen židovským poutníkům přicházejícím do Svaté země. Exemplář vydal A. Monsohn, jeruzalémský tiskař a litograf (od roku 1894), z jehož produkce známe mimo jiné různé plakáty s náboženskou i národní židovskou tématikou. Další obdobné herbáře, vydávané jinými vydavateli, mohou obsahovat i obrázky a koláže s křesťanskými motivy. Takové vydával např. Boulos Meo, jeruzalémský obchodník perskými koberci, starožitník a kavárník, jehož podnik přetrval u Jaffské brány od roku 1872 až do konce 20. století.
 

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze