Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – září 2008


Neznámý autor: Fragment novoročenky

Neznámý autor: Fragment novoročenky papír / reliéfní (embosovaný) tisk, s.d. / s.l.
80./90. léta 19. století, USA (Williamsburg Post Card Co., New York?)
značeno: WB & C. 422 (zrcadlově obráceným písmem)
ŽMP 179.039/10

 

Dva fragmenty z přání k novému roku (Roš Hašana) jsou velmi zajímavým dokladem vývoje sionistických symbolů a vlajky budoucího židovského státu. Muž i žena nesou na zlatých žerdích bílé zástavy s modrými pruhy a Davidovými hvězdami (tzv. magen David, štít Davidův), v jejichž středu je hebrejským písemem vepsáno slovo: Cion (Sion). Tentýž emblém – Davidovu hvězdu s nápisem Cion – mají oba také na bílých šerpách na hrudi, ženinu šerpu navíc zdobí nápis „Bat Cion“ (dcera siónská). Na zástavách i připojených stuhách jsou navíc nápisy vyjadřující tradiční přání dobrého zapsání pro nadcházející nový rok: lešana tova tikatevu. Letopočet, který by nám dovolil novoročenku datovat, bohužel schází, užití popsaných symbolů však napovídá, že tento tisk mohl vzniknout ještě v době před 1. sionistickým kongresem (1897) a založením Světové sionistické organizace. Ikonografie jednoznačně odkazuje k hnutí Hovevej Cion (někdy také Hibat Cion, dosl. „milující Sion“), jež je považováno za předchůdce sionismu. K názvu Hibat Cion může navíc odkazovat také nápis na ženině šerpě: [hi]bat cion. Oba figurální motivy byly odděleny z tzv. „pop-up cards“, jež byly velmi oblíbenými nejen v židovském prostředí. Boom posílání pohlednic nastal v poslední čtvrtině 19. století a přetrval až do konce první světové války. Pohlednice s židovskými motivy vznikaly zejména v centrech židovského vydavatelského průmyslu: na východním pobřeží USA (Philadelphia, New York), ale také v Německu, Polsku, Řecku a tehdejší Palestině.
 

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze