Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – říjen 2008


Vlaječka hnutí Habonim

Vlaječka hnutí Habonim Hedvábí, příze, výšivka
Velká Británie (?), po roce 1929
Provenience: neznámá, dohledáno v roce 1972 v depozitáři Židovského muzea v Praze.
Př. č. ŽMP 1972/0731

 

Podle použitých motivů (muž s kladivem, ozubené kolo, klasy, muž s lopatou, elektrárna) a hebrejských nápisů habonim (stavitelé, budovatelé) a solelim (razí cestu) předpokládáme, že vlaječka patřila příslušníkům židovského sionistického mládežnického hnutí Habonim založeného v roce 1929 ve Velké Británii. Toto chalucnické hnutí (chalucim, hebr. pionýři, průkopníci), volně přidružené k institucím mezinárodního sionistického dělnického hnutí, se rozšířilo především v anglicky hovořících zemích. Mělo za úkol, stejně jako ostatní podobně orientovaná mládežnická hnutí, podporu budovatelského hnutí v Palestině (zakládání osad pro přistěhovalce, kibuců apod.). V roce 1980 se hnutí Habonim spojilo s podobně orientovaným hnutím Dror, založeným již před 1. světovou válkou v Kyjevě (dnešní Ukrajina) a existuje dodnes jako Habonim – Dror. Do sbírek Židovského muzea v Praze se vlaječka dostala pravděpodobně z majetku některé podobně orientované české nebo moravské židovské organizace, které ji asi získaly jako upomínkovou výměnnou vlaječku např. při mezinárodním sionistickém kongresu konaném v Praze v roce 1933.
 

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze