Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – listopad 2008


Napodobenina starověkého šekelu a současná platná mince

Napodobenina starověkého šekelu Napodobenina starověkého šekelu, i.č 53.454/10
Mosaz, střední Evropa, 18.stol.(?).
Průměr 33 mm

 
Současná platná mince Šekel (současná platná mince)
Slitina niklu, Izrael
Průměr 13 mm

 

Od počátku novověku se po Evropě šířily napodobeniny starověkých hebrejských mincí, které byly vydávány za mince vyplacené Jidášovi za jeho zradu. Jejich podoba byla vytvořena bez detailní znalosti originálů, podkladem byl pravděpodobně Nachmanidův popis původních starověkých mincí z území Izraele. Mince byly raženy z různých materiálů, převážně z mědi a mosazi, vyskytují se však i exempláře vyrobené ze stříbra nebo cínu. Rozměry těchto napodobenin jsou mnohem větší než originálních mincí. Na aversu je zobrazena nádoba s obětním ohněm a obvodový hebrejský nápis „Šekel Israel“ (izraelský šekel), na reversu ratolest a nápis „Jerušalajim ha-kadoša“ (svatý Jeruzalém).
 
Takzvaný „Nový izraelský šekel (NIS)“ jako měnovou jednotku používá současný izraelský stát.

 

 

 

 

© 2004 - 2008 Židovské muzeum v Praze