Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

PŘEDMĚT MĚSÍCE – březen 2009


Terezínský rodinný tábor v Osvětimi-Birkenau

Dětský kabátek (pro věk 4–6 let) pocházející pravděpodobně z let 1941–45
Dětský kabátek (pro věk 4–6 let) pocházející pravděpodobně z let 1941–45
inv. č. ŽMP 179.125
Získáno v roce 2007 z provozovny Bazar-Antik v Praze, osudy válečného
majitele nebylo možné zjistit.

 

V březnu 2009 si připomínáme 65. výročí vyvraždění velké části vězňů terezínského rodinného tábora v Osvětimi. Od září 1943 do května 1944 bylo do této zvláštní sekce Birkenau z terezínského ghetta deportováno zhruba 17 500 židovských vězňů. Při přijetí do tábora se jim dostalo na osvětimské poměry nebývalých privilegií: nikdo nebyl ihned poslán do plynových komor, nebyly jim oholeny hlavy a mohli si ponechat svůj více civilní oděv z Terezína. Navíc muži, ženy a děti byli umístěni ve společné táborové sekci BIIb - proto „rodinný“ tábor, v němž byl dokonce povolen i dětský blok. Tyto „výhody“ byly však omezeny na dobu šesti měsíců a souvisely se snahou o oklamání světové veřejnosti a s návštěvou delegace Mezinárodního výboru Červeného kříže v Terezíně. Ve dvou akcích byla však 8. března a 10.–12. července 1944 většina vězňů terezínského rodinného tábora zavražděna v osvětimských plynových komorách. Jedná se o nejrozsáhlejší jednorázové vražedné akce spáchané na československých občanech během druhé světové války.
 
Více informací: www.holocaust.cz/cz2/history/events/family_camp

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze