Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Výstavy v Galerii Roberta Guttmanna
  

Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Barokní synagogy v českých zemích
3.3. - 28. 8. 2011

otevřeno denně mimo soboty a židovské svátky
3.3. – 25. 3. od 9:00 do 16:30
27.3. – 28.8. od 9:00 do 18:00

Výstava „Barokní synagogy v českých zemích“ má za cíl poprvé podrobněji zmapovat a představit odborné i širší veřejnosti skupinu dosud málo známých architektonických památek českých zemí, které jsou vzácnými doklady historie a kultury tradičních židovských obcí na našem území, pro něž byly synagogy hlavním a většinou i jediným centrem náboženského a společenského života i vzdělávání. Tyto jen výjimečně dochované staré synagogy jsou současně také cennými doklady místního stavitelství, které tvoří nedílnou součást architektonického dědictví České republiky.
Jedná se o rozsáhlé téma, které dosud nebylo dostatečně zpracováno ani zhodnoceno s výjimkou stručných průvodců a studií o jednotlivých památkách, jež prošly v posledních letech památkovou obnovou a jsou dnes využívány ke kulturním a vzdělávacím účelům. Výstava by chtěla představit právě výběr nejstarších, historicky a umělecky nejcennějších památek synagogální architektury 17. a 18. století v českých zemích – jejich dispozice, vnitřní uspořádání a výzdobu – jako jedinečné doklady historie a kultury židovských obcí předemancipačního období a současně jako zajímavý doklad působení místních uměleckých slohů, stavitelů a řemeslníků na jejich utváření a výzdobu. Právě v případě barokních synagog 17. a 18. století na našem území je toto vzájemné ovlivňování v řadě případů jasně patrné a svědčí o tom, že přes všechna omezení a separační nařízení církve a vrchnosti vždy docházelo mezi obyvateli židovských obcí a jejich okolím k trvalé kulturní výměně.
I přes nepříznivé vnější podmínky (církevní omezení a zákazy, pogromy a vypovězení, rasové pronásledování) zůstaly některé z těchto památek zachovány a poprvé se v posledních letech dočkaly také důkladnější památkové obnovy. Právě s příklady úspěšné památkové obnovy některých synagog, realizovaných péčí Federace židovských obcí v ČR, židovských obcí v Praze a Brně, Židovského muzea v Praze a dalších institucí chce výstava návštěvníky především seznámit.


*Zveme Vás na* *doprovodnou přednášku k výstavě*, kterou její kurátor Arno Pařík prosloví ve Vzdělávacím a kulturním centru ŽMP 27. dubna v 18 hodin.
*Dále vás zveme na komentované prohlídky* s autorem výstavy 28. dubna, 26. května a 22. června od 16 hodin v Galerii Roberta Guttmanna.TŘEBÍČ – Zadní synagoga (1669)
Zadní synagoga v Třebíči před zahájením obnovy, J. Fiedler 1990

TŘEBÍČ – Zadní synagoga (1669)
Celkový pohled na štukovou a malířskou výzdobu klenby synagogy, J. Stach 2010

TURNOV (1717–1719)
Pohled na synagogu po zboření okolních domů v roce 1926, Muzeum českého Ráje v Turnově

TURNOV (1717–1719)
Pohled do hlavního sálu z galerie pro ženy po dokončení obnovy, A. Pařík 2008
View of the main hall from the women’s gallery after renovation, A. Pařík, 2008

ÚSOV (1784)
Západní průčelí synagogy v Úsově, B. Wolf 1936, Archiv ŽMP

ÚSOV (1784)
Pohled do hlavního sálu z galerie pro ženy, A. Pařík 2010


 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze