Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
  

Archiv výstav

MEL ALEXENBERG : KYBERNETIČTÍ ANDĚLÉ
ESTETICKÝ KONCEPT MÍROVÉHO ŘEŠENÍ PRO BLÍZKÝ VÝCHOD

 

Estetický plán mírového řešení pro Blízký východ, 1989

Výstava je otevřena od 12. srpna do 26. září 2004 v Galerii Roberta Guttmanna

Galerie je otevřena denně od dubna do října od 10 do 18 hodin, od listopadu do března od 9 do 18.00 hodin, kromě sobot a židovských svátků.

Andělé vzlétající ze země izraelskéŽidovské muzeum v Praze připravilo ve spolupráci s renomovanými americkým židovským umělcem Melem Alexenbergem, žijícím v Izraeli novou výstavu Kybernetičtí andělé.
Výstava je součástí cyklu Židovská přítomnost v současném vizuálním umění, který probíhá v Galerii Roberta Gutmanna již druhým rokem a je zaměřen na mapování vztahu současné vizuální kultury a judaismu. Kurátorkou výstavy je Mgr. Michaela Hájková.
Jedná se o experimentální kurátorský projekt, který je zaměřen na estetický koncept mírového poselství na Blízkém východě a jehož cílem je přispět k diskusi o postavení a úloze minorit v globalizovaném světě médií a výtvarného umění.

Anděl zadržuje ruku AbrahamovuCílem tohoto projektu je zapojit aktivně diváka do uměleckého díla pomocí moderních technologií a podporovat pluralitu v umění, dialog, překračování jazykových a společenských bariér. Výstupem projektu je interaktivní galerijní instalace s několika počítačovými stanovišti, z níž budou moci návštěvníci vysílat mírové poselství - virtuálního anděla a zapojí se tak aktivně do tohoto uměleckého vyjádření. Instalace bude doplněna tisky umělecké počítačové grafiky reflektující současnou situaci v Izraeli, jak ji vidí umělec.

Kilim bachtijár, střední Írán, 1950–60Mel Alexenberg je širšímu publiku znám především jako hostující kurátor legendární výstavy LightsOROT (Světla). V rámci této výstavy se představil čtyřmi vlastními projekty, které vznikly v roce 1987. Jedním z nich byla instalace nazvaná Rembrandt's Light (Rembrandtovo světlo), do níž zapojil postavu kybernetického anděla extrahovanou z jednoho z Rembrandtových leptů. Od té doby doprovázejí Rembrandtovi andělé Alexenbergovy veřejné umělecké akce často. V Alexenbergově pojetí umění jako tvůrčího, responzivního systému jsou kybernetičtí andělé posly duchovního sdělení, jehož obsah je realizován/materializován v našem světě prostřednictvím uměleckých děl.

Anděl z podzemní dráhy / English Muffin, 1987V instalaci naší výstavy Kybernetičtí andělé - estetický koncept mírového řešení pro Blízký východ byla Rembrandtovým andělům symbolizujícím evropskou kulturu autorem přisouzena role mírotvorců, prostředníků, kteří po Internetu roznášejí poselství vyzývající ke změně paradigmatu v pohledu na blízkovýchodní konflikt. Alexenbergův návrh estetického konceptu mírového řešení pro Blízký východ je nutné chápat jako subjektivně konstruovanou uměleckou výpověď, která však velmi originálním způsobem odhaluje souvislosti, jež se ve víru náboženských a politických debat mnohdy bohužel ztrácejí.

 

 

 

 

„Lide můj! Vstupte do svaté země, kterou vám Bůh zaslíbil, a neobracejte kroky své, abyste se neobrátili v ty, kdož ztrátu utrpí!“ (Korán, Súra 5:21)  „Kéž přicházíte v míru, andělé míru, andělé Nejvyššího.“ (citát z tradičního chvalozpěvu Šalom alejchem z páteční večerní liturgie).

Projekt je připravován s podporou neziskové vzdělávací organizace Center for Jewish Culture and Creativity z Los Angeles.
Náš dík za laskavou podporu projektu patří velvyslanectví Státu Izrael v České Republice, jmenovitě Jeho Excelenci, panu velvyslanci Arthuru Avnonovi, který laskavě převzal nad výstavou záštitu.
Dále jsme zavázáni následujícím partnerům: College of Judea and Samaria v Ariel v Izraeli a profesoru Michaelu Bielickému, vedoucímu Ateliéru nových médií I při Akademii výtvarných umění v Praze, PhDr. Zdence Klimtové a prodejní galerii koberců Nomád v pražské Lucerně a studiu CD-Foto Bler z Prahy.
 

Let kyberanděla kolem Země - Fotografická dokumentace umělecké akce zveřejněná ve třech miliónech výtisků výroční zprávy společnosti AT&T za rok 1989. Na obou fotografiích je zachycen Mel Alexenberg, který prostřednictvím satelitů AT&T vysílá kybernetického anděla na jeho pouť kolem světa. 
Další články o projektu:

www.jta.org/page_view_story.asp?intarticleid=17192&intcategoryid=5

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze