Úvodní strana napište nám informace pro návštěvníky mapa webu • tisk • english version
Výstavy v Galerii Roberta Guttmanna
  Galerie Roberta Guttmanna, U Staré školy 3, Praha 1

Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014Židovské muzeum v Praze připravilo u příležitosti 20. výročí své činnosti jako nestátní organizace výstavu, která představuje více než 100 výjimečných exponátů, jež se staly součástí jeho sbírek právě v posledních dvou dekádách. Prostřednictvím vybraných uměleckých děl, rukopisů, knih, archiválií, rituálních předmětů i předmětů denní potřeby expozice seznamuje se základy akviziční práce muzea a přibližuje nejen historii jednotlivých předmětů, ale i příběhy jejich původních majitelů.

Od znovuobnovení samostatné činnosti v roce 1994, kdy stát vrátil židovským organizacím sbírky jednoho z nejvýznamnějších židovských muzeí v Evropě, věnuje Židovské muzeum v Praze rozvíjení svých fondů mimořádnou pozornost. Po dlouhých 44 letech, kdy státní orgány využívaly muzeum jako turistický cíl a spíše než jeho rozvojem se zabývaly tím, jak jeho sbírky rozprodat do zahraničí, se doplňování zásadních mezer ve sbírkových souborech stalo hlavním úkolem jeho odborných pracovníků.

Získávání přírůstků však neznamená jen pouhé shromažďování předmětů a uměleckých děl pro jejich estetickou kvalitu, ani o prosté doplňování již existujících typologických a chronologických sbírkových řad. Jde především o příběhy věcí a příběhy lidí, jimž tyto věci patřily, a o hledání souvislostí. Jak říká kurátorka sbírky vizuálního umění Michaela Sidenberg: „Část sbírek Židovského muzea v Praze tvoří řada reprezentativních či dokumentárních vyobrazení, ale také nespočet drobností z dobové masové produkce, i privátních efemér: s láskou vytvářených, pořizovaných, sbíraných, uchovávaných a dotýkaných předmětů. Jsou mezi nimi portréty i topografika, často ale také reklamní předměty, suvenýry či příležitostné upomínkové drobnosti, jejichž význam většinou není nezasvěcenému na první pohled zcela zřejmý. Odhalit jej – to je proces zkoumání nejjemnějších souvislostí ztrácejících se v nánosech času, ale v případě židovské historie také ve víru tragických událostí.“

Pozornost při hledání nových akvizic se přitom nezaměřuje jen na „synagogální předměty“ nebo „výtvarné umění“, ale na všechny oblasti židovského života – od trojrozměrných předmětů z běžné soukromé i společenské sféry, přes osobní výpovědi přeživších šoa a předměty osobní povahy, které jsou mimořádně vzácnými hmotnými připomínkami popisovaných událostí, sběr dokumentů kulturních, sociálních a společenských souvislostí života židovské komunity, židovských podnikatelů a firem až po vlastní výzkum prováděný v genizách, tedy historických úložištích nepotřebných předmětů v synagogách.

Na rozdíl od let komunistického režimu, kdy neexistoval volný trh se starožitnostmi, je nyní příležitostí k doplňování muzejních sbírek mnohem více. Kromě možnosti nakupovat na domácích a zahraničních aukcích či získávat sbírkové předměty přímým nákupem na volném trhu se stále častěji objevují i mimořádné přírůstky ve formě darů či odkazů jednotlivců. Výstava je proto také vyjádřením poděkování všem donátorům, kteří umožnili, aby příběh výjimečných sbírek Židovského muzea v Praze pokračoval.

Z několika tisíc nových položek z let 1994-2014 vybrali kurátoři muzea předměty, které mají veřejnosti představit celou škálu sbírkotvorných aktivit ŽMP. V rámci výstavy se tak české i zahraniční veřejnosti mimo jiné vůbec poprvé představí synagogální opona z Mladé Vožice z poloviny 19. století, kterou se jako vůbec první pohřešované judaikum českého původu podařilo v březnu tohoto roku úspěšně restituovat ze Spojených států amerických.

Díky moderní technice si návštěvníci budou moci prohlédnout i exponáty, které nebylo možno vzhledem k jejich rozměrům nebo technickému stavu vystavit přímo, nebo si některé z předmětů prohlédnout detailněji či si je prolistovat – například album 33 ručně malovaných pohlednic Eugena von Kahlera z let 1897-1901 či Pamětní list z cesty do Lán na hrob Charlotte Garrigue Masarykové, který vytvořil Robert Guttmann v roce 1928. Zvláštní místo pak v audiovizuální části zaujal výběr z unikátního setu kolorovaných diapozitivů z počátku 20. století, tematicky spojených s územím Palestiny, a nahrávka skladby Kol Nidrei, op. 47 Maxe Brucha z roku 1881, jak ji zaznamenal hrací pás do klavírního automatu lipské firmy F. L. Hupfeld, AG, z roku 1922.

Autorkami scénáře a libreta výstavy jsou Dana Veselská a Michaela Sidenberg.Příběh pokračuje. Přírůstky ve sbírkách Židovského muzea v Praze 1994-2014

24. dubna – 3. srpna 2014

Komentované prohlídky: 6. června a 22. června 2014 vždy od 15.30 h

Židovské muzeum v Praze – Galerie Roberta Guttmanna

U Staré školy 3, Praha 1
www.jewishmuseum.cz

otevřeno denně kromě sobot a židovských svátků 9-18 h

Elias Löwenthal z Polné
Mohelbuch
Polná, 1783-1824
Provenience: akvizice ŽMP z roku 2009; zakoupeno prostřednictvím aukčního domu Sotheby´s, New York (po aukci č. N08606, 24. 11. 2009); předchozí vlastnická historie nedoložena.
Inv. č. ŽMP 179.563
výrobce neznámý
Pamětní pohárek s vyobrazením liberecké synagogy
severní Čechy, po roce 1889
Provenience: akvizice z roku 2010; nákup v aukci f. Meissner-Neumann (aukce č. 1/2010, 28. 3. 2010, položka č. 390); předchozí vlastnická historie nedoložena.
Inv. č. ŽMP 179.618
Žofie Fischerová
Dětská hračka – panenka
Terezín, 1942-1945
Provenience: akvizice z roku 2006; dar soukromé osoby, Praha; věnovala dcera autorky, pro niž byl předmět v terezínské krejčovské dílně maminkou zhotoven, panenka měla představovat dívku jako uklízečku.
Inv. č. ŽMP 178.924
Neznámý autor
Portrét pražského obchodníka Mosese Gerstla (1786-1849)
Nedatováno, kolem roku 1835
Provenience: akvizice z roku 2007; darovala Bronia Reyman Gerstl , New Rochelle (NY, USA), pravnučka portrétovaného; portrét byl až do doby darování ŽMP uchováván v majetku rodiny.
Inv. č. ŽMP 179.080
Leopold Pollak (1806-1880)
Portrét Marie Pollak, roz. Porges Edle von Portheim (1816-1896)
1841
Provenience: akvizice ŽMP z roku 2011, zakoupeno prostřednictvím Galerie Pictura, Praha; předchozí vlastnická historie nedoložena; pohyb díla na trhu se následně podařilo zmapovat od roku 2002 (záznamy o nabídce v 6 předcházejících veřejných aukcích aukčních domů v Rakousku, Švédsku a České republice).
Inv. č. ŽMP 179.763
Synagogální opona
Mladá Vožice, 1855 (datace v dedikačním nápisu)
Samet, hedvábí, dracoun, výšivka. Neznačeno, hebrejský dedikační nápis: „Daroval Moše se svou manželkou Chajalou, Liftschütz, z Blanice, roku 615 (p.m.p.) (= 1855).“
Provenience: předmět byl získán v letech 1942-1944 ze svozové lokality Mladá Vožice (Blanice je místní částí města Mladá Vožice) a zapsán do tzv. válečného katalogu jako inv. č. 031.669; ve sbírkách se prokazatelně nacházel v roce 1956, kdy byl proveden záznam o jeho inventarizaci; v roce 2014 byl předmět vrácen zpět do sbírky ŽMP prostřednictvím newyorské pobočky aukčního domu Sothebys, kde byl na jaře 2013 zadržen před zahájením aukce A Treasured Legacy: The Michael and Judy Steinhardt Judaica Collection na žádost vlastníka - Federace židovských obcí ČR.
Inv. č. ŽMP 031.669
Joachim Johann Kamenitzky
Eigentlicher Entwurff, Und Vorbildung, Der Vortrefflichen, kostbahren, und Welt-berühmten Pragerbrucken, Sambt Deren darauff postirten Statuen,wie sie heutiges Tages das Ansehen hat.
Praha, 1723
Provenience: akvizice z roku 1999; zakoupeno z Antikvariátu U Karlova Mostu; vlastnický záznam Archiv K. K. Landes Regierung Salzburg, vpisek: Kamenitzky.
Knihovna ŽMP, 1999/1483
Přívěsek s Mojžíšem
střední Evropa, první třetina 20. století
Provenience: akvizice z roku 2002; dar soukromé osoby, Loděnice; předchozí vlastnická historie nedoložena.
Inv. č. ŽMP 177.610
Synagogální pokladnička
Kolín, přelom 17. a 18. století
Provenience: akvizice z roku 1995; nákup od f. Starožitnictví U zlaté růže, Praha; nejméně do roku 1970 součást interiéru předsíně kolínské synagogy, pozdější vlastnická historie nedoložena.
Inv. č. ŽMP 176.910
Alfréd Justitz (1879-1934)
Akt sedící na taburetu
1929
Provenience: akvizice z roku 2002; nákup od soukromé osoby, Praha, dědice sbírky Václava Klabíka sen., který kresbu získal nákupem před 2. světovou válkou; předchozí vlastnická historie nedoložena.
Inv. č. ŽMP 177.678
Robert Guttmann (1880-1942)
Pamětní sešit z cesty do Lán na hrob Charlotte Garrigue Masarykové (1850-1923)
1. 5. 1928
Provenience: akvizice z roku 1999; nákup od soukromé osoby, Praha; předchozí vlastnická historie nedoložena.
Inv. č. ŽMP 177.378

 

 

© 2004 - 2009 Židovské muzeum v Praze