Home page Contact us info for visitors web's map • printable • česká verze
Institutions in the Czech Republic
  

Institutions in the Czech Republic

 

B´nai b´rith renaissaince Praha
katju@vol.cz

Bejt Elend
www.jbmd.com/be

Bejt Praha
www.bejt-praha.cz

Bejt Simcha
www.bejtsimcha.cz

Czech Union of the Youth
(Česká unie židovské mládeže)
www.cuzm.org

Czech-German Future Fund – The Office for Victims of Nazism
(Česko-německý fond budoucnosti – Kancelář pro oběti nacismu)
www.cron.cz

Charles Jordan Assistant Living Facility
(Penzion Charlese Jordana)
penzion@kehilaprag.cz

Hagibor Social Care Facility
(Domov sociální péče Hagibor)
www.dsphagibor.cz

Federation of Jewish Communities in the Czech Republic
(Federace židovských obcí v České republice)
www.fzo.cz

Foundation for Holocaust Victims
(Nadační fond obětem holocaustu)
www.fondholocaust.cz

Franz Kafka Society
(Společnost Franze Kafky)
www.franzkafka-soc.cz

Hakoach
www.hakoach.cz

Hidden Child
(Ukrývané dítě)
hcprague@volny.cz

Jewish Agency – Sochnut
(Židovská agentura – Sochnut)
www.sochnut.cz

Jewish Community Brno
(Židovská obec Brno)
www.zob.cz

Jewish Community Děčín
(Židovská obec Děčín)
zidovskaobecdecin.wz.cz

Jewish Community Carlsbad
(Židovská obec Karlovy Vary)
www.jewishcommunity.cz

Jewish Community Liberec
(Židovská obec Liberec)
www.kehila-liberec.cz

Jewish Community Olomouc
(Židovská obec Olomouc)
www.kehila-olomouc.cz

Jewish Community of Ostrava
(Židovská obec v Ostravě)
www.kehila-ostrava.cz

Jewish Community Plzeň
(Židovská obec Plzeň)
www.zoplzen.cz

Jewish Community of Prague
(Židovská obec v Praze)
www.kehilaprag.cz

Jewish Community Teplice
(Židovská obec Teplice)
www.kehila-teplice.cz

Jewish Community Ústí nad Labem
(Židovská obec Ústí nad Labem)
hellerb@quick.cz, zo.usti-nl@quick.cz

Jewish Liberal Union
(Židovská liberální unie)
www.zlu.cz

Lauder Schools at the Jewish Community in Prague
(Lauderovy školy při Židovské obci v Praze)
www.lauder.cz

Masorti kehila in Prague
(Masorti Česká republika o. s.)
www.masortiprague.cz

Matana a. s.
Management of property owned by the Jewish Community of Prague
matana@matana.cz

ROŠ CHODEŠ monthly
(Měsíčník ROŠ CHODEŠ)
www.fzo.cz/ros_let.do

SEFER Publishing House
(Nakladatelství SEFER)
www.fzo.cz/prf_sef.do

Terezín Initiative & Terezín Initiative Institute
(Terezínská iniciativa a Institut Terezínské iniciativy)
www.terezinstudies.cz
www.holocaust.cz

Terezín Memorial
(Památník Terezín)
www.pamatnik-terezin.cz

WIZO
sekretariat@kehilaprag.cz

Zecher Foundation
(Nadační fond Zecher)
sekretariat@fzo.cz

 

© 2004 - 2008 Jewish Museum in Prague