Home page Contact us info for visitors web's map • printable • česká verze
Institutions in Slovakia
  

Institutions in Slovakia

 

Central Union of Jewish Religious Communities in the Slovak Republic
(Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike)
uzzno@netax.sk

Museum of Jewish Culture
(Múzeum židovskej kultúry)
www.snm.sk

Jewish Religious Community Bratislava
(Židovská náboženská obec Bratislava)
znoba@stonline.sk

Jewish Religious Community Banská Bystrica
(Židovská náboženská obec Banská Bystrica)
znobb@lsternet.sk

Jewish Religious Community Dunajská Streda
(Židovská náboženská obec Dunajská Streda)
konfi@real-net.sk

Jewish Religious Community Galanta
(Židovská náboženská obec Galanta)
fotofahn@stonline.sk

Jewish Religious Community Komárno
(Židovská náboženská obec Komárno)
pasztitomi@yahoo.com

Jewish Religious Community Košice
(Židovská náboženská obec Košice)
sitar@nextra.sk

Jewish Religious Community Nové Zámky
(Židovská náboženská obec Nové Zámky)
www.kehilanz.sk

Jewish Religious Community Prešov
(Židovská náboženská obec Prešov)
sio@condornet.sk

Jewish Religious Community Rimavská Sobota
(Židovská náboženská obec Rimavská Sobota)
rybar@euroveb.sk

The Council for the Compensation of Holocaust Victims
(Rada na odškodnenie obetí holokaustu v SR)
www.holocaustslovakia.sk

 
 

© 2004 - 2008 Jewish Museum in Prague