English

Archiv holocaustu

 

Kurátor: PhDr. Jana Šplíchalová, vedoucí oddělení holocaustu
Dotazy a informace: holocaust(z)jewishmuseum.cz

Pracovníci oddělení holocaustu se zabývají dějinami holocaustu českých a moravských Židů. Shromažďují, evidují a odborně zpracovávají archivní dokumenty, fotografie, vzpomínky pamětníků a různou dokumentaci.

Oddělení spravuje archivní sbírku Terezín, která obsahuje úřední spisy vzniklé z činnosti Židovské rady starších a jejích úřadoven v terezínském ghettu, pozůstalosti terezínských vězňů (literární tvorba, hudební partitury, divadlo, deníky a památníky, časopisy, osobní pozůstalosti) a poválečné vzpomínky. Druhá archivní sbírka, Dokumenty persekuce, obsahuje varia archivních dokumentů a pozůstalosti z období holocaustu, které nevznikly v terezínském ghettu, a vzpomínky na období nacistické perzekuce.

Oddělení dále spravuje sbírku fotografií z období holocaustu a soubor vzpomínek pamětníků nahraných na magnetofonových páscích, s příslušnými přepisy, jejichž shromažďování bylo zahájeno v r. 1990 a dosud probíhá. Oddělení má k dispozici evidenci obětí holocaustu z území bývalého Protektorátu Čechy a Morava a obětí z řad německých, rakouských, holandských a slovenských Židů, kteří prošli terezínským ghettem, formou kartoték, soupisů a počítačového programu. Oddělení holocaustu poskytuje informace, badatelské služby, dle požadavků vyhledává údaje o skupinách evidovaných obětí holocaustu i jednotlivcích. Zajišťuje fotografie záznamů z Pinkasovy synagogy.

Konzultace: úterý a čtvrtek: 9.00 - 12.00 hod. a 14.00 - 15.30 hod.


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod