English

Hlavní cena za nejkrásnější knihu v kategorii odborná a vědecká literatura pro Židovské muzeum v Praze

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2003 se konalo ve Strahovském klášteře dne 22. dubna.

Byl to již 39. ročník soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR spolu s Památníkem národního písemnictví. Soutěží se v sedmi kategoriích: vědecká a odborná literatura, krásná literatura, literatura pro děti a mládež, učebnice, obrazové publikace, bibliofilské tisky a katalogy. Hlavní ceny jsou spojeny s finanční odměnou 30 000 Kč, kterou získává nakladatel.

Celkem bylo vyzváno 770 nakladatelství, přihlášeno bylo 157 titulů, do užšího výběru pak postoupilo 45 publikací.

Hlavní cenu pro nejkrásnější odbornou a vědeckou knihu získal titul Židovského muzea v Praze Textiles from Bohemian and Moravian Synagogues (Katalog synagogálních textilií), který vyšel u příležitosti loňské výstavy synagogálních textilií ze sbírek Židovského muzea v Praze v Císařské konírně Pražského hradu.

Výpravný vázaný katalog o 360 stranách velkého formátu zahrnuje v textech a reprodukcích vybrané ukázky v rozsahu jednoho tisíce položek. Editory publikace jsou Ludmila Kybalová, Eva Kosáková a Alexandr Putík.

Doprovodný text (odborné statě pojednávající o historii, struktuře sbírky, o významech symbolů, o donačních nápisech, o osobnostech donátorů v historických souvislostech, o specifické ikonografii draperií, o moravských i orientálních textiliích, o svozových lokalitách…) je dílem kolektivu autorů – vědeckých pracovníků a odborníků z Židovského Muzea, kromě dvou příspěvků externistů.

Celkem 500 barevných reprodukcí umožní učinit si ucelenou představu o bohatství sbírky.Všechny barevné reprodukce zpracovalo fotooddělení Židovského muzea v Praze.

Tento katalog je zvlášť významným příspěvkem pro odborníky zabývající se židovskou hmotnou kulturou i pro odborníky spravující textilní sbírky ve světových specializovaných muzeích. Seznámení se souborem textilií Židovského muzea v Praze bezesporu podstatně obohatí dosavadní studia. Rovněž lze předpokládat, že i pro širší veřejnost – tvůrčí umělce, výtvarníky, pedagogy, studenty řady oborů i laické milovníky umění – bude tento katalog užitečnou pomůckou.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod