English

Sbírky a fondy

hlavní kurátor: PhDr. Eva Kosáková

Hlavní náplní práce sbírkového oddělení je péče o podstatnou část sbírkového fondu Židovského muzea. Tato péče zahrnuje nejen uložení, konzervaci a restaurování sbírek, ale též jejich evidenci a odbornou katalogizaci, prezentaci v rámci výstav a odborných publikací. Plnění těchto úkolů se věnují odborníci z oblasti historie umění, muzeologie a judaistiky, restaurování textilu, kovů a papíru a dále pracovníci specializovaní v oboru muzejních technologií.

 

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod