English

Sbírka dětských kreseb z Terezína

kurátor: Mgr. Michaela Hájková

Sbírka dětských kreseb z ghetta Terezín je naprosto ojedinělou a patrně nejrozsáhlejší sbírkou dětské kresby na světě. Čítá na 4.500 prací židovských dětí, které prošly během druhé světové války terezínským koncentračním táborem. Všechny kresby ve sbírce obsažené vznikly v krátkém období necelých dvou let (1942 - 1944) v hodinách kreslení organizovaných absolventkou Bauhausu, Friedl Dicker-Brandeisovou.

Hodiny kreslení zaujímaly v rámci tajně organizované terezínské výuky jisté výsadní postavení, podobně jako například dětské divadlo. Především díky působení Dicker-Brandeisové, která byla do Terezína deportována na konci roku 1942, se z výuky kreslení stala naprosto ucelená koncepce, v níž byla chápána kresba jako klíč poznávání a osvojování si základních principů komunikace. I přes zcela přesně cílený záměr výuky však Brandeisová naprosto respektovala osobnost dítěte a nechávala volný prostor pro jeho sebevyjádření, uvolnění fantazie a emocí. Z tohoto hlediska výuka kreslení významně napomáhala dětem snášet skličující skutečnost, přinášela neocenitelný terapeutický účinek.

Kresba otevírala dětem v Terezíně cestu do vzpomínek, do světa, z něhož byly vytrženy, umožňovala jim vidět a popsat smutnou a děsivou realitu, ale především je odváděla do světa fantasie a čiré imaginace, kde vítězí dobro nad zlem, kde vládne svobodná vůle a blahobyt, kde je ráj na zemi. Děti neustále vyjadřovaly v kresbách naděje na svůj šťastný návrat domů, často kreslily cesty a rozcestí s ukazateli na Prahu. Jen malému zlomku dětí, které prošly Terezínem, se však tyto naděje vyplnily. Většina jich byla transportována dále na východ a téměř všechny zahynuly v osvětimských plynových komorách.

Na čtyři a půl tisíce dětských kreseb z Terezína, které od konce války tvoří součást sbírek Židovského muzea v Praze, je tak nejen autentickým dokladem tragického pronásledování Židů, jehož obětmi se staly zcela bez výběru také děti, ale je i unikátním souborem mnohdy jediných památek po těch, jejichž jména by jinak zůstala zcela zapomenuta.


 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod