English

Restaurátorská dílna kovů

restaurátoři: Pavel Veselý, Martina Jarešová

Restaurátorská dílna kovů je zaměřena především na restaurování a konzervaci bohatě kovových předmětů, převážně stříbra, ale též mědi, mosazi, cínu, železa a dalších kovů. Vedle kovů jsou na restaurátorském pracovišti ošetřovány drobné sbírkové předměty ze dřeva.

Pracoviště restaurátorů kovů je rozděleno na tři části: první část je zařízena jako zlatnická, stříbrnická a pasířská dílna, kde jsou předměty restaurovány tradičními uměleckořemeslnými postupy. Pro tyto účely je dílna vybavena jak tradičními nástroji, tak moderním vybavením. Druhou částí restaurátorského pracoviště je laboratoř s dílnou tzv. mokrých procesů. Zde se předměty analyzují, dekonzervují, zbavují nežádoucí koroze, čistí a dále pak mechanicky, chemicky i elektrochemicky ošetřují a opatřují konzervačními prostředky. Tato část je vybavena třemi velmi kvalitními digestořemi a vzduchotechnikou zajišťující výměnu vzduchu na pracovišti. Třetí část je vybavena jako pracovna restaurátorů, kde je pořizována dokumentace prováděných restaurátorských zásahů a kde je též umístěn archiv restaurátorských zpráv.

Restaurátoři tohoto pracoviště spolupracují s externími odborníky a restaurátory, především při restaurování rozměrných mosazných předmětů a dřevěného nábytku. Dále je v rámci restaurátorského pracoviště umožněno vykonávání odborné praxe studentů středních uměleckoprůmyslových škol se zaměřením na restaurování.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod