English

Restaurátorská dílna papíru a pergamenu

restaurátoři: Ondřej Zatloukal

Dílna zaměřená na konzervaci a restaurování papíru a pergamenu, která byla zřízena na počátku roku 2001, je nejmladším restaurátorským pracovištěm v rámci Židovského muzea v Praze.

Pracoviště je tvořeno vlastní dílnou a laboratoří. Jelikož sbírky Židovského muzea v Praze zahrnují poměrně široké spektrum typů papírových a pergamenových objektů (nacházejí se zde bohaté soubory kresby, grafiky, knih, pergamenových svitků a archiválií), je nutné, aby dílna byla vybavena univerzálně. Provádějí se zde knihařské práce při restaurování knižních vazeb, čištění objektů suchými i mokrými procesy, odkyselování papíru, doplňování papíru a pergamenu, celkové restaurování objektů a jejich adjustace, která je nedílnou součástí preventivní konzervace. Kromě vlastního restaurování se zde provádí též digitální fotodokumentace restaurovaných objektů, v rámci které je využíván také stereomikroskop, důležitá pomůcka při stanovení stupně poškození předmětu a určení vhodných restaurátorských postupů.

Klimatizovaná laboratoř je určena zejména pro restaurování nejvíce poškozených pergamenových objektů, citlivých na změny klimatických podmínek. Je zde umístěna digestoř pro práci s chemikáliemi a vakuový stůl.

Restaurátorská dílna papíru a pergamenu je vybavena zařízením, které je srovnatelné se současným evropským standardem

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod