English

Restaurátorská pracoviště

Objem sbírek klade neobvyklé nároky na činnost restaurátorských pracovišť muzea. V současné době má muzeum tři stálá restaurátorská pracoviště: dílnu kovů, dílnu textilu a dílnu papíru a pergamenu. Celkem šest restaurátorů, kteří v dílnách pracují, věnuje intenzivní péči sbírkám, jež byly po desetiletí zanedbávány. Jejich cílem je dosažení optimálního stavu konzervace všech sbírkových předmětů, a to v nejbližší možné době. Jelikož je splnění takového úkolu časově velmi náročné, kmenoví restaurátoři muzea rovněž využívají práce externích spolupracovníků, a to zejména pokud jde o restaurování předmětů pro jednotlivé zápůjčky či rozsáhlejší výstavní projekty. Na bázi externí spolupráce probíhá také systematické restaurování sbírky malby.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod