English

Restaurátorská dílna textilu

restaurátoři: Helena Votočková, Veronika Nauschová

V restaurátorské dílně textilu Židovského muzea jsou restaurovány a konzervovány vybrané předměty textilní sbírky. Zásahy, které jsou zde prováděny, lze v zásadě rozdělit do dvou oblastí: restaurování předmětů vybraných pro prezentaci v rámci výstav (stálé expozice muzea, tuzemské a zahraniční výstavy) a restaurování vybraných souborů sbírky, zaměřené na zachování nejvzácnějších dokladů historického synagogálního textilu. V poslední době byl takto zpracován například rozsáhlý soubor textilních nálezů z genizot českých a moravských synagog. Hlavní náplň práce restaurátorek však představuje především systematická péče o rozsáhlý sbírkový fond, která mimo jiné zahrnuje též ochranu předmětů před možným poškozením vhodným uložením v depozitářích muzea.

pPracoviště je rozděleno na tři části - laboratoř, pracovnu a kancelář. Laboratoř slouží k čištění předmětů mokrou a suchou cestou, pro přípravné práce před restaurováním (např. zkoumání textilií pod mikroskopem) a pro úpravu a barvení materiálů potřebných k restaurování. Je zde umístěna digestoř nad speciální čisticí vanou určenou pro práci s chemikáliemi.V pracovně se provádí vlastní konzervace předmětů a jejich restaurování, zároveň je zde možné provádět i fotodokumentaci rozměrnějších předmětů. Kancelář je využívána pro zpracovávání restaurátorských zpráv, zároveň slouží jako příruční sklad a depozitář. Dostatek prostoru pro práci je velmi důležitý s ohledem na šetrnou manipulaci s textilními sbírkovými předměty, které jsou často velmi rozměrné a zároveň křehké.

Restaurátorky muzea spolupracují při péči o sbírkový fond rovněž s mnoha externími odborníky a restaurátory, absolvují odborné kursy a zahraniční stáže.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod