English

Oddělení správy depozitářů

Vedoucí: ing. Petr Novák

V současné době jsou sbírky Židovského muzea v Praze uloženy ve čtyřech depozitářích - depozitáři textilu, depozitáři obrazů, grafiky a kreseb, depozitáři tzv. "terezínské sbírky" a depozitáři sbírky kovů, kde jsou uloženy též další trojrozměrné předměty, jako například sklo, nábytek apod.

V depozitáři textilu je uložena převážná část textilní sbírky. Soubor zvláště rozměrných synagogálních opon je uložen ve specielních zásuvkových kontejnerech o rozměrech zásuvek 2,75 x 1,78m a výšce 2m. Pro manipulaci se zásuvkami je používán speciálně konstruovaný zakládací vozík. Soubor drapérií je uložen ve zásuvkových kontejnerech, jejichž rozměr je modulově uzpůsoben jednotlivým uloženým kusům. Pro soubor pláštíků bylo použito patrových stojanů s rastrem k určení přesné lokace. Soubor pokrývek a baldachýnů je uložen na výsuvných stolech. Bližší informace o tomto depozitáři byly publikovány v časopise Umění a řemesla 1999, 1, s. .

Depozitář malby, grafiky a kresby čeká v blízké době přestěhování do nově rekonstruovaných prostor. Stávající depozitární prostory jsou plně klimatizovány. Malby jsou uloženy v provizorním regálovém systému, který bude v novém depozitáři nahrazen systémem výsuvných, závěsných roštů. Kolekce grafiky a kresby je uložena ve standardních zásuvkových skříních.

V depozitáři tzv. "terezínské sbírky" je uložena rozsáhlá kolekce dětských kreseb z Terezína a tvorba dospělých terezínských autorů. Jelikož se jedná výhradně o kresby, byl pro tento depozitář zvolen systém standardních, kovových zásuvkových skříní. Jednotlivé kresby jsou chráněny obálkami fólie Melinex, používané pro uložení archiválií a dále jsou po třiceti kusech uloženy do specielních krabic z ph neutrálního kartónu. Depozitář je plně klimatizován. K udržení stabilních klimatických podmínek slouží specielně konstruované panely s kapilárami, v nichž proudí voda regulující teplotu. Tyto panely jsou přímo součástí stěn depozitáře. Stabilní relativní vlhkost je v depozitáři udržována pomocí mobilního zvlhčovače a odvlhčovače s vlastním měřením a regulací.

V depozitáři sbírky kovů, v němž je především uložena ojedinělá sbírka synagogálního stříbra, soubory předmětů z cínu a mosazi, ale též keramika, sklo a nábytek, tvoří základní jednotky úložného systému prachutěsné skříně, které byly konstruovány s ohledem na maximální využití úložné plochy.

Ve stejném objektu byla v nedávné době část depozitárních prostor vyčleněna pro uložení zvláště cenného souboru předmětů sbírky textilu. Kromě klasického úložného systému pro textilie (zásuvkové skříně s nucenou cirkulací vzduchu) zde bylo instalováno závěsné zařízení o rozměrech 5 x 2,5m pro uložení praporů, které bylo nutné deponovat naplocho. Mikroklima v celém depozitáři je upravováno kombinací přirozené a nucené výměny vzduchu řízené centrální ústřednou s měřením a regulací, přičemž měření klimatických podmínek je snímáno na čtyřech různých místech depotu.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod