English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Září 14

čtvrtek 4. 9. v 18h: „Konečné řešení cikánské otázky“ v Osvětimi. Přednáška historika Michala Schustera z Muzea romské kultury v Brně se soustředí na nacistickou perzekuci a genocidu Romů za druhé světové války. Letos 2. srpna uplynulo přesně 70 let od hromadného vyvraždění téměř tří tisíc romských vězňů tzv. cikánského rodinného tábora v Osvětimi-Březince. V něm našla svou smrt také většina romských mužů, žen a dětí z Čech a Moravy. Hostem Michala Schustera bude romská pamětnice válečných let Marie Kormanová, která jako dítě prožila půl roku v internačním táboře pro Romy v Dubnici nad Váhom.  Přednáška je součástí cyklu pořadů připomínajících sedmdesáté výročí vyvraždění terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince.     Vstup volný

neděle 14. 9. v 16:30h:  Mikve: přežitý nástroj útlaku, nebo cesta k naplněnému ženství? Evropský den židovské kultury se již téměř dvě desetiletí snaží široké veřejnosti v mnohých evropských městech zprostředkovat setkání s různými aspekty bohatého kulturního dědictví židovského národa. Jeho letošní téma zní Ženy a judaismus. Židovské muzeum v Praze pořádá k této příležitosti diskuzi o rituální lázni, její roli v životě praktikujících židovských žen, ale i o jejím vnímání v sekulární židovské perspektivě. Nad tématem se budou společně zamýšlet rebecin Elise Peter-Apelbaum, pedagožka Lauderových škol Tereza Gafna Váňová a v Praze žijící izraelská filmová teoretička Ruth Ben Hadar. Po diskuzi bude následovat návštěva historické i současné mikve s výkladem.     Vstup volný

úterý 16. 9. v 18h: Svědectví terezínských zdí. Vernisáž výstavy fotografií Richarda Homoly, jehož projekt se zaměřuje na vyhledávání stop, jež v prostoru bývalého terezínského ghetta zanechali jeho vězňové – rytiny, nápisy na zdech, kresby atd. I když projekt ještě zdaleka není u konce, zpracovány jsou již desítky nálezů, včetně několika fresek, jež po sobě zanechali nucení obyvatelé ghetta. Na mapování stop spojených s konkrétními příběhy a osudy lidí, kteří ghettem prošli, autor spolupracuje s kolektivem renomovaných odborníků z oblasti historie, fotografie a výtvarného umění. Projekt by měl v příštích letech vyústit ve vydání souhrnné publikace na základě uceleného fotografického souboru aspirujícího na „historický pramen“.     Vstup volný

středa 17. 9. v 18h: Faces in the Void (Tváře v prázdnotě). Inspirovány svitkem Tóry užívaným v synagoze v anglickém univerzitním městě Cambridge se britské autorky, fotografka Marion Davies a básnířka Jane Liddel-King, vydaly do jeho původní domoviny, českého města Pardubice, hledat přeživší holocaustu a následného komunistického režimu. Ve fotografiích i v poezii se příběhy českých přeživších prolínají s osudy výjimečných lidí žijících dnes ve Velké Británii. V angličtině s konsekutivním tlumočením do češtiny.      Vstup volný

čtvrtek 18. 9. v 18h: Krajiny Metropole smrti. Autorská prezentace stejnojmenné knihy izraelského historika a českého rodáka profesora Otta Dova Kulky, jejíž český překlad právě vychází v nakladatelství Torst. Kniha přináší soubor úvah, v nichž se profesor Kulka vrací k útržkům svých vzpomínek z doby, kdy se jako desetiletý chlapec stal vězněm terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince. V knize tak profesor Kulka poprvé představuje osobní reflexivní dimenzi, jíž se ve svých četných historických pracích vždy důsledně vyhýbal.     Vstup volný

pondělí 22. 9. v 18h: Stověžaté blues z Maiselovy ulice. Kombinovaný večer povídek a poezie spisovatelky Vlasty Rut Sidonové a kytaristy a moderátora Josefa Gušlbauera, autora hudby k divadelní hře Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou. Společným tématem obou autorů je současná Praha a její Židé – jejich všední i nevšední život, čemu se smějí a proč pláčou. Hudba Josefa Gušlbauera, která během večera zazní, vyšla na stejnojmenném CD. Ukázky z textů Vlasty Rut Sidonové, jež uslyšíme, na své knižní vydání teprve čekají.

neděle 28. 9. v 17h: Naše 20. století. Nový cyklus nedělních pořadů Židovského muzea v Praze, v jehož průběhu představíme deset dvojic pamětníků holocaustu a jejich vzpomínky na léta předválečná, válečná i poválečná. Naše pozvání k zářijovému setkání přijali paní Anna Hyndráková (*1928) a pan Pavel Stránský (*1921) – oba přeživší terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau, od jehož vyvraždění uplynulo letos celých sedmdesát let. S pamětníky bude rozmlouvat Petr Sokol, pedagog a lektor vzdělávacího projektu Židovského muzea v Praze a Institutu Terezínské iniciativy Naši nebo cizí: Židé v českém 20. století.      Vstup volný

 

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 21.9. ve 14h: Lvíček Arje jede do Izraele.

Společně s Arjem navštívíme Izrael, prohlédneme si některé významné památky a oslavíme Jom ha-Acmaut (Den nezávislosti Státu Izrael). Naučíme se izraelský tanec, hymnu a nakonec ochutnáme oblíbený izraelský pokrm – falafel.

Prohlídka: Jeruzalémská synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Rodinný tábor. Do 10.9. Od 17.9. Svědectví terezínských zdí. Po–čt 14–16, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod