English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Říjen 12

středa 3.10. v 18h: Vytěsněná elita.  Vernisáž výstavy věnované zapomínaným učencům z Německé univerzity v Praze, kteří byli po roce 1938 na základě rasistických zákonů nacionálně-socialistického Německa stigmatizováni pro svůj židovský původ. Desítky profesorů, docentů i lektorů a další stovky absolventů byly krutě pronásledovány a řada z nich byla zavražděna v koncentračních táborech. Mnozí se však zachránili, často i dobrodružným odchodem do exilu ve Spojených státech, Velké Británii nebo Palestině. Výstavu uvedou její autoři Petr Hlaváček a Dušan Radovanovič.       Vstup volný

 pondělí 15.10. v 18h: Formování českého židovstva. Přednáška amerického historika Hillela J. Kievala, autora knihy Formování českého židovstva: Národnostní konflikt a židovská společnost v Čechách 1870–1918 (Paseka, 2012). Hillel J. Kieval v ní sleduje osudy sionistického a českožidovského hnutí, ukazuje, jak působila jako ukazatelé směrů, jakými se židovská kulturní adaptace bude ubírat v prvních letech nové československé republiky, a jaký rozhodující vliv měl národnostní konflikt na formulaci židovských postojů a na chování Židů ve dvacátém století. Přednáška bude v angličtině se simultánním překladem.      Vstup volný

 úterý 16.10. v 18h: Svátky židovského roku. Přednáška Jana Neubauera, v níž Vás provede nejen hlavními svátky židovského liturgického roku. Těšit se můžete na bohatý obrazový materiál především z Izraele.

středa 17.10. 15-19:30: Workshop, prezentace a přednáška, které jsou součástí konference pořádané Pražským centrem židovských studií při FFUK. Na všechny programy konference je vstup volný.

                                   15:00-16:30: „Jak se (ne)překládá text: případ moderní hebrejské prózy“:

                                                       workshop pod vedením překladatelky Magdaleny Křížové.

                                   16:30-18:00: „Prezentace Muzea dějin polských Židů“. Maciej Ruczaj,

                                                       z Polského institutu představí nové polské muzeum  věnované

                                                       dějinám a kultuře polských Židů, které bude slavnostně otevřeno v roce

                                                       2013.

                                   18:00-19:30: „Holocaust ve filmové tvorbě“: filmová teoretička Ivana Doležalová

                                                       diskutuje nad filmem ...a pátý jezdec je strach (Československo, 1964).

 úterý 23.10. v 18h: DENÍK 1938 – 1945: Příběh dívky, která přežila holocaust. Představení českého vydání deníku (JOTA, 2012), který si od r. 1938 psala mladá pražská židovská dívka Helga Weissová. Deník začíná mobilizací, líčí okupaci, ghetto Terezín, koncentrační tábor Osvětim, pracovní tábor Freiberg, transport smrti a koncentrační tábor Mauthausen. Poutavý příběh končí návratem do Prahy v květnu 1945. Kompletní text deníku je ozvláštněn zařazením původních autorčiných terezínských kreseb. S Helgou Hoškovou-Weissovou bude o deníku i o jejích osudech diskutovat Tomáš Töpfer. Z kapacitních důvodů bude program výjimečně na Židovské obci v Praze na adrese Maiselova 18, Praha 1.      Vstup volný

 středa 24. 10. v 18h: Piotr Paziński o současné židovské kultuře v Polsku. Polsko-židovský prozaik, esejista a šéfredaktor měsíčníku Midrasz Piotr Paziński (nar. 1973) patří ke generaci, která o dramatické kapitole osudu židovského národa slyšela z vyprávění svých prarodičů a sama hledá cestu ke svým kořenům a identitě. Vedle časopisu Midrasz - hlavního periodika věnovaného minulosti a současnosti židovské kultury v Polsku - představí také svůj román Letní byt (Havran, 2012), jehož překlad do češtiny právě vychází.      Vstup volný                                       

pondělí 29.10. v 18h: Genocida Romů v době druhé světové války. Vernisáž výstavy, která se věnuje tématu nacistického pronásledování a vyvražďování Romů za druhé světové války. Výstava sleduje politický a pseudovědecký postup proti Romům v Německu třicátých let 20. století a ve středu její pozornosti pak leží holocaust romské populace na území Protektorátu Čechy a Morava. Ten byl zahájen v tzv. cikánských táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, k jeho vlastní realizaci došlo v tzv. cikánském táboře v Auschwitz II. – Birkenau (Osvětim II. – Březinka) a byl následně téměř dokonán v dalších koncentračních táborech nebo na pochodech smrti. Celkem bylo v této době zavražděno plných 90 % naší předválečné romské populace. Výstava, kterou zapůjčilo Muzeum romské kultury v Brně, se koná ve spolupráci se občanskýcm sdružením Slovo 21 a je součástí projektu Requiem za Osvětim.      Vstup volný

 31.10. v 18h: Judaismus očima židovských velikánů: Mordecai Kaplan. Tento cyklus přednášek přináší portréty deseti židovských učenců od středověku až po současnost, z nichž každý přichází s jedinečnou vizí židovské tradice. Osobnost rabína Kaplana, jehož vliv se zásadně podepsal zejména na formování neortodoxního judaismu 20. století, představí absolvent doktorského studia judaistiky na HTF UK Jiří Blažek. K přednášce budou na místě k dispozici studijní materiály. Tento cyklus vznikl s laskavou podporou NFOH.

 Nedělní program pro děti a jejich rodiče

14. 10. 2012: Lvíček Arje slaví Simchat Tóra.

Lvíček Arje nás provede svátkem Simchat Tóra. Dozvíme se, co je to svitek, jakým písmem je psán, a společně si ho zkusíme vytvořit. Nakonec si zazpíváme, zatancujeme a ochutnáme něco dobrého.

 Prohlídka: Starý židovský hřbitov

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Vytěsněná elita. Do 24.10. od po–čt 10–15, pá 10–12, během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod