English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Říjen 13

pondělí  7.10. v 18h: S Danielem Hermanem o židovských kořenech a vyrovnání se s minulostí. Někdejší mluvčí České biskupské konference a bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Daniel Herman se spolu s publicistou Milanem Šimáčkem zamýšlí nad svým vztahem k židovství a rolí, kterou sehrává v jeho osobním životě i v širším pohledu na společnost.

úterý 8.10. v 18h: Koncert Naches Tria. Koncert česko-německého instrumentálního tria ve složení Jeannine Jura (klarinet), Tereza Rejšková (housle) a Jonathan Jura (klavír), které se ve svých rytmických i hloubavých melodiích a improvizacích inspiruje klezmer a jidiš hudbou z východní Evropy.

čtvrtek 10.10. v 18h: Židovský architektonický utopismus v Izraeli. Přednáška z cyklu o židovské architektuře, v níž se Daniel Ziss zaměří na sionistickou utopistickou architekturu a urbanismus nových komunitních forem jakokvucakibuc nebo mošav. Přednáška se také dotkne osobnosti achitekta Richarda Kaufmanna a dopadů utopistické architektury na současný Izrael.

pondělí 14.10. v 18h: Demografická avantgarda. Představení knihy Demographic Avant-Garde: Jews in Bohemia between the Enlightenment and the Shoah (CEU Press, 2013). Její autorka Jana Vobecká krátce představí, jaké bylo demografické chování židovského obyvatelstva v Čechách od 18. do poloviny 20. století, jak se lišilo od obyvatelstva Čech jako celku, a v čem předběhlo svoji dobu. S autorkou bude nad tématem diskutovat publicista Petr Brod. Pořad se koná ve spolupráci se Sociologickým ústavem Akademie věd České republiky.

úterý 15.10. v 18h: Jeruzalém - město tří náboženství. První ze tří cestopisných přednášek Jana Neubaueravěnovaných městu, v němž se již téměř po čtrnáct staletí neopakovatelným způsobem setkávají tři monoteistická náboženství: judaismus, křesťanství a islám. První přednáška je věnována historicky nejstaršímu z nich, judaismu, a bude doprovázena bohatým obrazovým materiálem.

středa 16.10. v 18h:  Judaismus a Stát Izrael. Pořad z cyklu diskuzí o setkávání judaismu s tématy moderní společnosti, který se tentokrát zaměří na otázku, jak judaismus a diasporní židovské komunity ovlivnila existence Státu Izrael. Našimi hosty budou rabín David Peter, který po třináct let studoval na jedné z vlajkových ješiv náboženského sionismu Merkaz ha-rav v Jeruzalémě, a politolog Marek Čejka, který se dlouhodobě zaměřuje na téma současného Izraele. Moderuje bývalý předseda České unie židovské mládeže Petr Mandl.

čtvrtek 17.10. v 18h: Tady se to nemůže stát. Vernisáž výstavy z nejzajímavějších prací XV. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín za rok 2011 doplněná projekcí studentského krátkometrážního filmu Emira KusturicyGuernica z roku 1977, který nebezpečí hrozící Židům koncem 30. let zpracovává na půdorysu příběhu spojeným se slavným Picassovým dílem.

úterý 22.10. v 18h: Luriánská kabala a její význam pro judaismus. Rabín Izák Luria (1534-1572) byl jedním z nejvýznamnějších židovských mystiků všech dob a jeho odkaz dodnes sehrává v židovské mystice klíčovou roli. Jeho filosofie kabaly není jednoduchá. Zakládá se na myšlence, že Bůh omezil sám sebe, aby dal místo lidem. O hlavních tématech luriánské kabaly bude přednášet Josef Blaha, autor několika knih o židovské mystice, z nichž poslední nese název Reflections on Jewish Mysticism  (Příbram, 2013).

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

neděle 13.10. ve 14hLvíček Arje se setkává s postavami Tóry.

Budeme si vyprávět jednotlivé příběhy: např. Proč praotec Abrahám opustil svou zemi? Jak se Židé dostali do Egypta? Kdo byl prvním králem? Společně si vyrobíme jednotlivé postavy a sehrajeme divadlo.

Prohlídka: Klausová synagoga

Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz                                              Jednotné vstupné 50 Kč

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do OVK povolen. Změna programu vyhrazena. Doporučujeme sledovat aktuální informace na www.jewishmuseum.cz.

Výstava v prostorách OVK: Výstava v prostorách OVK: Proměny židovského hřbitova na Žižkově. Do 10.10. Od 18.10.  Tady se to nemůže stát. Otevřeno po–čt 10–15hod., pá 10–12 hod. a dále během večerních programů a po domluvě.

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod