English

<<<< Předchozí měsíc            Následující měsíc >>>>

Seznam distr. míst kulturních programů VKC


Listopad 09

pondělí 2. 11. v 18 h: Vernisáž výstavy Historie židovského sportu v Československé republice. Výstavu uvede PhDr. Arno Pařík ze Židovského muzea v Praze.                                                                                    Vstup volný

úterý 3. 11. v 18 h: Chevra Kadiša historická a současná. Přednáška členů nově oživlé pražské Chevra Kadiša – Zuzany Peterové, psychoterapeutky a spisovatelky, a Chaima Kočího, mašgiacha, se věnuje vzniku, poslání a cílům pražského pohřebního bratrstva, jeho fungování do druhé světové války, vývoji po válce a jeho činnosti v současnosti.   

středa 4. 11. v 18 h: Základy judaismu v pojetí pražského Maharala. Cyklus přednášek vrchního zemského a pražského rabína Karola Efraima Sidona věnovaný 400. výročí úmrtí Rabiho Jehudy Levy ben Becalela.

středa 11. 11. v 18 h: Blízký východ včera a dnes. Historie, současnost a souvislosti. Geografie, kultura a náboženství. Blízký východ, Izrael: Čtyři svatá města judaismu: Jeruzalém, Hebron, Safed a Tiberias. Cyklus přednášek Ing. Jana Neubauera.

středa 18. 11. v 18 h: Od „normalizace“ k normálnímu životu – „sametová revoluce“ a dvacet let demokracie z židovského pohledu. S Petrem Brodem diskutují Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka a supervizorka, působící např. v o. s. Rafael Institut a v o. s. Berkat, Marta Malá, ředitelka Nadačního fondu obětem holocaustu, Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, a Daniel Putík, člen reprezentace ŽOP.

úterý 24. 11. v 18 h: Náboženské politické strany v Izraeli. Přednáška právníka a politologa Marka Čejky­ z Ústavu mezinárodních vztahů z cyklu Náboženství a politika v Izraeli.

středa 25. 11. v 18 h: ESTER (Kateřina Hajdovská-Tlustá a Alexandr Hajdovský): Poklad židovských písní. Celá staletí svého vyhnanství chránili Židé svou tradici, své příběhy, své písně. A tak jejich písně žijí podnes, oslovují nás, ale hlavně se dotýkají srdcí nás všech. Koncert nabízí vzácné písně lidu Izraele, národa Bible. Program je provázen mluveným slovem seznamujícím posluchače s překladem textů.          Vstupné 60 Kč

pondělí 30. 11. v 18 h: Mezi postmodernismem a šílenstvím. Orly Castel-Bloom, žena, která mluví úsporným jazykem, a přece říká mnoho. Přednáška překladatelky Terezy Černé  z nového cyklu Cesty izraelské literatury, věnovaného současné izraelské literární tvorbě. Ukázky z tvorby přečte Táňa Fischerová.                

                                                                                                                                   

                                                                                                                     

Nedělní program pro děti a jejich rodiče

15. 11. 2009 ve 14 h: Lvíček Arje slaví Sukot (svátek stanů)

Společně s lvíčkem Arjem si budeme vyprávět o putování Židů pouští a jejich přebývání v sukách. Dozvíme se, co je to suka a také si ji vyrobíme. Zazpíváme si a ochutnáme něco z tradičních pokrmů.

Prohlídka: Staronová synagoga.                                                                             Jednotné vstupné 50 Kč

                                                             Více o nedělních dílnách na www.jewishmuseum.cz/vkc.

 

  

Není-li uvedeno jinak, činí vstupné na jednotlivé programy 30 Kč. Sál je přístupný vždy 20 minut před zahájením programu. Po začátku koncertu nebo 15 minut po začátku jiného programu není vstup do Vzdělávacího a kulturního centra povolen. Pořadatel si vyhrazuje právo program zrušit, pokud bude počet návštěvníků nižší než pět.

 Výstavy v prostorách VKC:

Historie židovského sportu v Československé republice

Neztratit víru v člověka... Protektorát očima židovských dětí a Zmizelí sousedé/Pocta dětským obětem holocaustu – stálá expozice kopií putovních výstav VKC.

(Výstavy jsou otevřeny pro veřejnost po–čt 10–15, pá 10–12)

 

Hlavní stránka  O nás  Informace pro návštěvníky  Expozice  Galerie Roberta Guttmanna  Vzdělávací a kulturní centrum  Novinky  Kulturní programy a služby veřejnosti Zpravodaj  Obchod